Publikationer registrerade i den nationella databasen DiVA

(Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Sammanställningar av institutionens publikationer

Matematikämnets didaktik

Naturvetenskapsämnenas didaktik

Matematikdidaktiska texter

Matematikavdelningen medverkar tillsammans med PRIM-gruppen i antologin Matematikdidaktiska texter. Rapporterna kan beställas från PRIM-gruppens webbplats. Där finns även andra rapporter för beställning.

Se även: