Matematikundervisning i mångkulturella och flerspråkiga miljöer 

Som en del av institutionens samarbete med Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs Universitet, har vi tagit över resurssidorna med länkar och litteratur som innehåller information och utvecklingsarbete kring matematikutbildning i mångkulturella och flerpråkiga miljöer.

The Benjamin Banneker Association En organisation som ger stöd och rekommendationer till alla som arbetar med utveckling av matematikutbildning för afro-amerikanska elever.

CEMELA - Center for the Mathematics Education of Latinos/as Ett matematikdidaktiskt resurscentrum i USA med fokus på matematikutbildning för "Latino students".

CAL - Center for applied lingustics CAL tillhandahåller ett antal forskningsbaserade språkverktyg och resurser med anknytning till språk och kultur.

Critical Issue: Remembering the Child: On Equity and Inclusion in Mathematics and Science Classrooms En informationsrik webbsida om undervisning och lärande i multikulturella och flerspråkiga klassrum.

Ethnomathematics Digital Library Sökbar databas för resurser och littetarur inom området Ethnomatematik.

ISGEm International Study Group on Ethnomathematics Webbplats för The International Study Group on Ethnomathematics.

Glen Lean Ethnomathematics Centre, Papua New Guinea Learning from Diversity - Conflict, Communication and Mathematics Education in the Multicultural Classroom Webbplats för ett danskt forskningsprojekt om undervisning och lärande i matematik i mångkulturella klassrum. Innehåller information om doktorandstudier, bibliografi, resurser med mera.

Minorities and Mathematics, Math Forum Math Forums Internetbibliotek för resurser och litteratur om minoriteter och matematikutbildning.

RadicalMath - Social Justice into Math Classes En resurssida med lektionsförslag, artiklar, tabeller, diagram, fakta mm för lärare som är intressade av att undervisa om problem och uppgifter som integrerar matematik med frågor om social, politisk och ekonomisk rättvisa.

Resources for mathematics and science in community languages Todos: Mathematics for all En amerikansk resurssida med fokus på matematikutbildning för "Latino/Hispanic students".