Utställning
Lärarstudenter i utställningen Natur i Sverige
 
Pedagogerna vid Naturhistoriska riksmuseet har utvecklat ett mycket spännande arbetssätt för besökande skolor. Aktiviteterna baseras i stort sätt på samtal i små grupper där elever i olika delar av utställningen blir uppmanade att ge en ”tolkning” av vad montern vill föreställa. Lärarens roll är i denna aktivitet att lyssna och leda samtalet i ett naturvetenskapligt sammanhang i stället för att enbart ge de rätta svaren. Samarbetet och diskussioner kring denna undervissningssituation har väckt frågor av epistemologisk karaktär:

• Hur lär eleverna sig i utställningen?

• På vilket sätt de olika möten (elev - lärare - utställning) leder till kunskap?

• Hur kan läraren hjälpa eleverna att hitta relevanta förklaringar?

Under de senaste åren har vi undersökt dessa frågor med videoinspelningar av lärarstudenter som läser vid vår institution. Samtidigt får studenterna möjligheter att lära sig hur man kan använda museet och andra extramurala lärarmiljöer i sin egen undervisning.

Kontaktperson: Jesús Piqueras, jesus.piqueras@mnd.su.se