Learning, interactive technologies and the development of narrative knowing and remembering (LINT)

Syftet med projektet är att studera verksamheter där lärande och minne förändras genom användningen av teknologi.

Projektet bedrivs som ett samarbete mellan Göteborgs universitet (Institutionen för pedagogik och didaktik), Linköpings universitet (Institutionen för kultur och kommunikation, Institutionen för beteendevetenskap och lärande och Temainstitutionen), Stockholms universitet (Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik) samt Uppsala universitet (Pedagogiska institutionen).

Vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik riktas intresset främst mot så kallad ”inquiry based learning” där eleverna genom praktiska undersökningar lär sig naturvetenskap. Deltagare vid institutionen är professor Per-Olof Wickman, FD Maria Andrée, FD Jakob Gyllenpalm, FD Lotta Lager-Nyqvist, FD Iann Lundegård, Docent Bengt-Olov Molander, doktorand Per Anderhag och doktorand Annie-Maj Johansson.

Mer information finns på Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet.
Göteborgs universitet, LINT

 Aktuella publikationer (37 Kb)

Information about LINT in English