Syfte och projektbeskrivning

Ungdomar använder sig idag med lätthet av ett multimodalt berättande där bild, ljud, film och andra medier integreras i kommunikation över sociala medier som Facebook. Att använda sig av detta kunnande inom naturvetenskaplig undervisning för att förstärka en berättelse, projektredovisning eller en laborationsrapportering, kan ge ökat engagemang och stimulera till att lägga ner mer energi och fokus på studierna, genom ett mer kreativt och skapande arbetssätt. Forskningen inriktas idag alltmer mot det avancerande lärande som ungdomar frivilligt utsätter sig för.

Inom lärarprogrammen behövs ökat inslag av internetbaserade kursinslag för att utnyttja de ökade möjligheterna till multimodalt berättande som erbjuds, men också för att konkretisera kunskap om etiska riktlinjer och rättigheter/skyldigheter i hantering av olika typer av informationskällor som hanteras via Internet.

Att utveckla användning av multimodalt berättande med wikispaces inom de naturvetenskapliga ämnena på lärarprogrammen

Att använda sig av wikispaces, ”wikis”, avsedda för projekt, är en enkel och intressant möjlighet att kommunicera med studenter. Wikis är projektdatabaser, som kan användas för studenter när de genomför projekt, och dessa kan då organiseras av en lärare, men ge stor frihet i att genomföra ett uppdrag i projektform för en grupp studenter.

Studenters projekt kan avse egna naturvetenskapliga undersökningar som dokumenteras med videoklipp filmade med mobiltelefoner, foton och ljudklipp samt fritt tillgängliga visualiseringar och animeringar från wikibooks.

Pedagogiska vinster

Vi tror att införandet av multimodalt berättande i wikispaces medför ökade möjligheter att användning av grupparbete i projekt och laborationer kan utvecklas, genom att arbetet kan bedrivas både inom och utanför universitetet under en längre tidsperiod.

Det innebär nya intressanta former för formativa bedömningen med feed-back från lärare till studenter, vilket understödjer studenters lärande. Att lärarstudenter kan driva egna naturvetenskapliga undersökningar och rapportera dessa i text, bild och med filmssekvenser eller med animationer och simuleringar, öppnar upp för kreativa lösningar där studenten är skapande och omsätter kunskap på ett personligt sätt.

Att använda multimodalt berättande med wikispaces ger oss även möjlighet att diskutera och reflektera över det lärande som kan uppnås med stöd av IKT. Multimodalt berättande i naturvetenskap med wikis, kan anpassas för samtliga naturvetenskapliga lärarprogram.

Det finns vissa likheter mellan att administrera och organisera wikispaces och att använda lärplarformar som Mondo, samt att bygga Distansutbildning eller kurser som Blended learning, varför detta projekt också stöttar fortbildning för avdelningens lärare avseende detta.

Deltagare i projektet

Margareta Enghag, Charlotta Billing, Åsa Julin Tegelman och Lars Forsberg

Tidsplan

Projektet kommer att löpa från 1 maj 2012– 1 maj 2013