Forskarseminarier

Matematikdidaktiska forskarseminarier

Torsdagar kl 13.15-14.30

Seminarieserien i matematikämnets didaktik innefattar öppna högre seminarier MERS där inbjudna talare från MND eller gäster från andra institutioner/universitet presenterar och diskuterar aktuell forskning; seminarier med olika forskningsgrupper där seniora forskare och doktorander/licentiander deltar; och forskarkollegiets möten som är vårt interna forum för diskussioner om forskarutbildning och forskning.
 
The series of research seminars at the section of mathematics education at MND is composed of openresearch seminar MERS to which invited speakers from inside and outside MND present and discuss their current research work; research interest group meetings which gather the different subgroups that involve both senior researchers and PhD students; and research staff discussion meetings which is our permanent internal forum for discussion of research and education issues.
 

MERS

Forskarseminarier

Datum Aktivitet Innehåll

18
aug

Forskargrupper LUGN (Lärar-Utbildnings-GruppeN)
The Teacher Education Assemblage (TEA)
31 aug Forskargrupper SOCAME
7 sept Forskarkollegiet  
14 sept Forskargrupper SOCAME
14 sept MERS - Högre seminarium

Liberating exploratory research: Constant comparison as an alternative to theory

Paul Andrews, Stockholm University

21 sept Forskargrupper

MaRCU

21 sept Forskargrupper

LUGN (Lärar-Utbildnings-GruppeN)
The Teacher Education Assemblage (TEA)

28 sept MERS - Högre seminarium

Challenges and opportunities for research on in(ex)clusion in mathematics and science teacher edu.

Different international guests.

5 okt Forskarkollegiet

 

12 okt Forskargrupper MaRCU
19 okt Forskargrupper SOCAME
19 okt Forskargrupper CoSMaR
19 okt MERS - Högre seminarium

Changes in capital, values, the compensatory role of education and the questions it raises for teacher education.

Iben Christensen, Stockholm University

26 okt Forskargrupper MaRCU
2 nov Forskarkollegiet  
9 nov Forskargrupper SOCAME
9 nov MERS - Högre seminarium

Dimensions of Mathematical Thinking and Learning in the 21st Century

Bharath Sriraman, University of Montana – Missoula

16 nov Svend Pedersen Lecture Award

Lieven Verschaffel holds his lecture as receipient of the Svend Pedersen Award 2017.

23 nov MERS - Högre seminarium

Issues in mathematics assessment

Guri A. Nortvedt, Oslo University

30 nov Forskargrupper MaRCU
7 dec Forskarkollegiet  
13 dec Forskargrupper LUGN (Lärar-Utbildnings-GruppeN)
The Teacher Education Assemblage (TEA)
 
14 dec Forskargrupper MaRCU
14 dec Forskargrupper CoSMaR

 

Kontakt

Paola Valero
paola.valero@mnd.su.se

Kerstin Pettersson
kerstin.pettersson@mnd.su.se