Naturvetenskapsämnenas didaktik

student raising her hand

Forskarna inom naturvetenskapsämnenas didaktik är involverade i alla nivåer av utbildningssystemet och samhället i stort. Av central vikt är forskning på läroplanen och klassrumsinteraktioner. Analyser används för att modellera interaktioner konceptuellt i sätt som kan stödja lärares beslutsfattande rörande innehåll och metoder. Forskningen spänner från studier av utbildning rörande hållbar utveckling i förskolan samt lärande vid extramurala lärarmiljöer såsom museer till lärande i flerspråkiga miljöer.

Sjöhistoriska

Samarbete med Sjöhistoriska museet

Projekt ”Verktyg för museipedagogers professionsutveckling” som leds av Jesús Piqueras universitetslektor vid MND, har i samarbete med Sjöhistoriska museet utvecklat och testat ett skolprogram ”Hur kan museets samlingar stimulera till språkundervisning?”

Per-Olof Wickman

Professor Per-Olof Wickman invald i Kungliga Vetenskapsakademien

Professor Per-Olof Wickman vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik har blivit invald i klass X för framstående förtjänst om vetenskap vid Kungliga Vetenskapsakademien.

Kontakt

Ämnesansvarig
Naturvetenskapsämnenas didaktik
Professor Per-Olof Wickman
E-post: per-olof.wickman@mnd.su.se

Studierektor forskarutbildningen
Eva Norén
E-post: eva.noren@mnd.su.se

Forskningsdatabasen
Forskarskolor