NorDiNa nummer 2, 2017 finns nu att läsa på NorDiNas websida