Målen med Future Learn-projektet är att:

  • Höja kvaliteten i, och öka omfattningen av, IKT-baserat lärande inom Stockholms universitets utbildningar.
  • Särskilt stöd till universitets nya lärarutbildningar för att genom IKT-baserad undervisning öka den digitala kompetensen hos så väl lärare som lärarstudenter.
  • Utveckla och införa moderna former av IKT-stödd examination vid Stockholms universitet.
  • Öka användningen av simulering och visualisering i utbildningars undervisningsformer.

Maxbelopp att söka är 200 000 kr/projekt.
Projekttid är max 1 år.
Deadline är 15 oktober 2012.

Läs mer om Future Learn