Dessa företag/förlag kommer att delta med en utställning.

   
Alega skolmateriel AB Lärartidningar
Askunge Thorsén Förlag AB Micro Support AB
Beta Pedagog AB Mikrolinna Oy
Bonnier Utbildning Nationellt resurscentrum för fysik
Casio Scandinavia Natur & Kultur
Datafont AB NCM, Göteborgs universitet
DOPmetoden Nynäshamns kommun
Gammadata Instrument AB Sagitta Pedagog AB
Gleerups Utbildning AB SMART Board (Netsmart AB)
Hands-On Science AB Statistiska centralbyrån, SCB
Heraco AB Studentlitteratur AB
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Texas Instruments
Kemiläraranas Resurs Centrum UR
Liber VWR/KeboUndervisning
Lärarnas Riksförbund Zenit AB Läromedel

Utställningen var öppen mellan 08.00-16.00.