Rektor Kåre Bremer + interiör
 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik har flyttat till nybyggda lokaler på Frescati. De nya lokalerna ligger i en tillbyggnad av hus E i Arrheniuslaboratorierna.

Onsdagen den 10 november 2010 var det invigning i det nya huset. Rektor Kåre Bremer, Dekanus Stefan Nordlund och Prefekt Bengt-Olov Molander invigningstalade. Medarbetarna och inbjudna gäster från olika avdelningar vid universitetet minglade tillsammans. Efteråt var det rundvandring i lokalerna och presentation av institutionens verksamhet vid olika stationer.

Första gjutningen för tillbyggnad av Arrheniuslaboratorierna