Foto: Eva Dalin
 

Vid invigningen tog Bengt-Olov Molander, prefekt vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, upp PISA-undersökningen som visar att svenska elevers kunskaper sjunker i naturvetenskap och matematik.


– Intresset för matematik och naturvetenskapliga ämnen är lågt bland ungdomar. Det är ett problem för samhället då vi behöver duktiga forskare i dessa ämnen. Matte/NO-biennettens syfte är att utveckla undervisningen i matematik och naturvetenskap och att visa upp forskning och utvecklingsarbeten kring detta.

Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholms stad, tillfogade att matematik och naturvetenskap är helt avgörande för Sveriges framtid.

– Undervisning spelar roll. Det är lärarna som gör skillnaden.

Professor Alan J. McCormack vid San Diego State University, höll en kortare föreläsning om hur man kan arbeta med elevers kreativitet.

Deltagarna kunde sedan välja mellan 77 föreläsningar och seminarier. Här fanns bland annat föreläsningar om så kallade learning studies, som handlar om hur lärare tillsammans kan arbeta för att successivt utveckla lektioner i särskilt svåra ämnen. 30 utställare fanns även på plats.

77 föreläsningar och seminarier

Om språkliga dimensioner i matematikuppgifter pratade Catarina Persson, Institutionen för nordiska språk och Katarina Kjellström, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. De har tillsammans arbetat med språket i de nationella proven i matematik.

Svaga elever stupar på svenskan och inte bara på matematiken – så uttryckte sig lärarna i kommentarerna till proven. I föreläsningen gavs exempel på hur matematikuppgifter kan formuleras så att språket inte krånglar till det. Dessutom visades exempel på att språket ofta är ett stöd för eleverna.

I ett annat rum höll Bodil Nilsson ett arbetsseminarium som handlade om enkla kemiexperiment. Huvudtemat var sortering. Det kan man jobba med i alla åldrar. Små barn kan exempelvis sortera sina legobitar.

– Sortering är ett sätt att närma sig naturvetenskapen matematiskt. Man kan också använda sortering när man arbetar med språkinlärning, säger Bodil Nilsson vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

En av deltagarna är Karin Strömberg, lärare i årskurs 1–7 på Alfredshällskolan i Lomma. Hon har åkt upp från Skåne tillsammans med 10 kollegor. Det är första gången hon är på en biennette.

– Det är bra med såna här praktiska saker som man direkt kan ta med sig och göra i skolan. Det behöver inte kosta så mycket, säger Karin Strömberg.

Jag är här för att få en nytändning

Tobias Hansson och Inger Rahm kommer från Blommensbergskolan i Stockholm där de undervisar i matematik, naturvetenskap och teknik.

– Jag är här för att ta del av nyheter, säger Tobias Hansson.

– Jag är intresserad av föreläsningarna om de nya läroplanerna. Främst är jag här för att få en nytändning, säger Inger Rahm.

Landets första kombinerade matematik- och NO-biennette

Sedan 1980 arrangeras vartannat år matematikbiennaler, ett evenemang som turnerar runt i landet. Biennalfria år brukar en matematikbiennette hållas i Stockholm – som ordet antyder är det en mindre biennal. Tanken är att ge lärare från förskola till gymnasium, framförallt från stockholmstrakten och Mälardalen men också övriga landet, möjlighet att lyssna på de bästa föreläsarna från biennalen.

Text: Mia Olvång/Henrik Lundström
Foto: Eva Dalin