SigmaÅtta är öppen för elever i årskurs 8. Nio lag från olika län i Sverige deltog. I år har temat varit Matematik och mönster.

Den 3 och 4 maj var det svensk final våra lokaler i Arrheniuslaboratorierna på Frescati. I korridoren och klassrummen hade eleverna satt upp sina utställningar. Under en dag presenterade eleverna sina projektarbeten och löste ett problem i grupp. Nästa dag var det dags för den svenska finalen och då fick de tre bästa lagen lösa en uppgift inför publik.

Den nordiska finalen ägde rum den 6 juni. Eleverna från Sverige fick pris för bästa projektarbete och de finska eleverna vann tävlingen i problemlösning. De finska eleverna fick också ett extrapris för sin fantastiska presentation av stjärnornas rörelse i Stora björn som de gjorde med självlysande handskar i ett mörkt rum.

Gunilla Olofsson och Katarina Kjellström, från PRIM-gruppen vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, har bedömt ämnesrapporterna i tävlingen.

Bengt Åhlander från SigmaÅtta-gruppen i Sverige
Bengt Åhlander från SigmaÅtta-gruppen i Sverige