Till din hemvist ska du vända dig med frågor om

  • Antagning och reservantagning
  • Byte av studiegång
  • Studieuppehåll
  • Återupptagande av studier
  • Avbrott på program
  • Studievägledning
  • Tillgodoräknande
  • Byte av studieort 

Studievägledning

(Studenter antagna från och med VT11 ska vända sig till GIH.)