MND
 
Vi bedriver undervisning inom lärarprogrammen. Hos oss kan du läsa Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen med inriktning mot arbete i årskurs 7–9 eller gymnasieskolan. Du kan också läsa Ämneslärarprogrammet med ingång matematik kombinerat med något icke naturvetenskapligt ämne samt Grundlärarprogrammet mot olika åldrar. Vår institution är hemvist för studenter i Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4–6.

Institutionen bedriver också fortbildning och kompetensutbildning för redan yrkesverksamma lärare. Vi erbjuder fristående kurser, kurser inom Lärarlyftet samt specialbeställda uppdragsutbildningar.

Institutionen har två forskarutbildningsämnen: matematikämnets didaktik och naturvetenskapsämnenas didaktik. Inom matematikämnets didaktik är forskningen inriktad mot bland annat bedömning och utvärdering, kunskapsutveckling över tid, mångkulturalitet och språk samt begreppsbildning. Inom naturvetenskapsämnenas didaktik är forskningen inriktad mot bland annat lärandeprocesser, läroplansteoretiska frågor kring allmänbildning, frågor om språk och naturvetenskap, utvärdering och undervisningsmetoder samt lärande om hållbar utveckling.

 

Vid institutionen finns också PRIM-gruppen (PRov I Matematik), som är en forskningsgrupp för bedömning av kunskap och kompetens.

PRIM-gruppen

PRIM-gruppen bildades 1984 och är en forskningsgrupp vars främsta fokus är bedömning av kunskap och kompetens. Gruppen utvecklar olika instrument för bedömning och utvärdering samt genomför bland annat kurser, kompetensutveckling och utvärderingar. Verksamheten bidrar även till ny kunskap inom bedömningsområdet.
PRIM-gruppen