Fristående kurser våren 2013

Analys och bedömning av kunskaper i matematik, Grundnivå, 7.5 hp

Astronomi för lärare, Grundnivå, 7.5 hp

Naturen som kunskapskälla, Grundnivå, 7.5 hp

Människokroppen, samlevnad och SANT-undervisning, Grundnivå, 15 hp

NO och NO-didaktik för lärare i grundskolans tidigare år II, Grundnivå, 7.5 hp

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år II: geometri och mätande, Grundnivå, 7.5 hp

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: mönster och samband, Grundnivå, 7.5 hp

Fristående kurspaket
Naturvetenskap och teknik i förskolan I + II, kurspaket, 7.5 hp
Kurspaketet ges tillsammans med Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Fristående kurser hösten 2012

Analys och bedömning av kunskaper i matematik, Grundnivå, 7.5 hp

Naturen som kunskapskälla, Grundnivå, 7.5 hp

NO och NO-didaktik för lärare i grundskolans tidigare år I, Grundnivå, 7.5 hp

NO, teknik och ämnesdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år III, 7.5 hp

Matematikdidaktik för lärare i årskurs 7-9 och gymnasiet, Grundnivå, 7.5 hp

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år I, Grundnivå, 7.5 hp

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: statistik och sannolikhetslära, Grundnivå, 7.5 hp

Fristående kurspaket
Naturvetenskap och teknik i förskolan I + II, kurspaket, 7.5 hp
Kurspaketet ges tillsammans med Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Fristående kurser på avancerad nivå

Fristående kurser på avancerad nivå