Vi har ett flertal fristående kurser på grundnivå som inte kräver tidigare studier vid institutionen.

Om du inte är intresserad av att läsa ett helt program eller vill komplettera din utbildning med kurser i didaktik, då kan du läsa i stort sett samtliga av våra kurser som fristående kurser.

Har du frågor om kurserna vänd dig till någon av våra studievägledare eller den kursansvarige.
 

Fristående kurser våren 2013

Analys och bedömning av kunskaper i matematik, Grundnivå, 7.5 hp

Astronomi för lärare, Grundnivå, 7.5 hp

Naturen som kunskapskälla, Grundnivå, 7.5 hp

Människokroppen, samlevnad och SANT-undervisning, Grundnivå, 15 hp

NO och NO-didaktik för lärare i grundskolans tidigare år II, Grundnivå, 7.5 hp

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år II: geometri och mätande, Grundnivå, 7.5 hp

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: mönster och samband, Grundnivå, 7.5 hp

Fristående kurspaket

Naturvetenskap och teknik i förskolan I + II, kurspaket, 7.5 hp
Kurspaketet ges tillsammans med Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Fristående kurser hösten 2012

Analys och bedömning av kunskaper i matematik, Grundnivå, 7.5 hp

Naturen som kunskapskälla, Grundnivå, 7.5 hp

NO och NO-didaktik för lärare i grundskolans tidigare år I, Grundnivå, 7.5 hp

NO, teknik och ämnesdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år III, 7.5 hp

Matematikdidaktik för lärare i årskurs 7-9 och gymnasiet, Grundnivå, 7.5 hp

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år I, Grundnivå, 7.5 hp

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: statistik och sannolikhetslära, Grundnivå, 7.5 hp