Ämneslärarexamen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan i matematik, naturvetenskap och teknik, 90 högskolepoäng

 

Vill du bli lärare? Har du redan ämnesstudier från universitet/högskola? Då kan KPU vara något för dig. Se filmen ovan om KPU (3 min).

Kompletterande pedagogisk utbildning vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom ämnen som undervisas i skolan. Genom KPU kan du komplettera dina tidigare studier med kurser inom det pedagogiska och didaktiska området och ta ut en ämneslärarexamen. Därmed blir du behörig att undervisa i dina ämnen. Inom KPU går det att på olika sätt kombinera ämnena: biologi, fysik, geografi, kemi, matematik, naturkunskap och teknik.

Inom KPU kommer du att läsa kurser på flera olika instituioner på Stockholms universitet. Programmet omfattar tre terminers heltidsstudier varav 60 hp består av kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och 30 hp av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utbildningen har nära koppling till Sveriges största forskningsmiljö inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

 

Ämneslärarexamen mot årskurs 7-9

Tillsammans med dina tidigare ämneskunskaper får du en ämneslärarexamen mot årskurs 7-9. Genom din lärarlegitimation kan du få behörighet att undervisa i årskurs 4-6, 7-9 och gymnasieskolan i ditt huvudämne (90 hp). Om du har ett andra eller tredje ämne om 45 hp i din examen kan du också få behörighet att undervisa i årskurs 4-6 och 7-9 i dessa ämnen. Se fliken Behörighet för kombination av ämnen.

 

Ämneslärarexamen mot gymnasieskolan

Tillsammans med dina tidigare ämneskunskaper får du en ämneslärarexamen mot gymnasieskolan i  ett eller två ämnen. Genom din lärarlegitimation kan du få behörighet att undervisa i årskurs 7-9 och gymnasieskolan i dina ämnen.
 

Examen

Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan eller årskurs 7-9 i ett ämne och med inriktning mot årskurs 7-9 i två ämnen avläggs på grundnivå.

Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan i två ämnen och med inriktning mot årskurs 7-9 i tre ämnen avläggs på avancerad nivå. För att vara behörig till denna utbildning behöver du ha skrivit ett självständigt arbete om minst 15 hp. En examen på avancerad nivå ger dig möjlighet till forskarstudier.

Efter examen ansöker du om lärarlegitimation hos Skolverket.
 

Mer information

Klicka på länkarna för mer information om:


Tidigare forskarutbildning

Se information om Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

 

Film - Katarina hittade sitt drömjobb

Först blev Katarina civilingenjör. Sedan hittade hon sitt drömjobb. Som lärare i matte och kemi. Se filmen med Katarina - för det vidare (1:33 min)

 

 

Är du intresserad av att gå en motsvarande utbildning för lärarexamen inom samhällsvetenskap eller humaniora?
Läs mer:
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik