Måndag 21 augusti 2017

Kl. 9.00-11.45 i Vivi Täckholmssalen, Svante Arrhenius väg 20 A

 • Presentation av programmet
 • Föreläsning om läraryrket
 • Studievägledare går igenom studiegången
 • Studentrådet
 • Upprop
 • Om insparquen, program:  Den Trollbundna Insparquen (13 Kb)
 • Jämställdhet
 • Utlandsstudier
 • Frågor

Lunch

Em insparque

Tisdag 22 augusti

Insparque hela dagen

Onsdag 23 augusti

Kl. 9-10.30 Sal E248/250, Svante Arrhenius väg 20 A

 • Information från studievägledare
 • Presentation av de olika ämnena inom programmet

Promenad till respektive institution.

Torsdag 24 augusti

Kl. 9-12

 • Matematikföreläsning för  ämneslärarstudenter med inriktning matematik

Alternativt

 • Insparque

Fredag 25 augusti

Kl. 9-12                     

 • Matematikföreläsning för  ämneslärarstudenter med inriktning matematik

Alternativt

 • Kemiföreläsning för  ämneslärarstudenter med inriktning kemi

Alternativt

 • Introduktion i Aula Magna (OBS!  kl.10-11.05)

Kl. 14.30-16 Aula Magna

 • Studentmässa