Fredagen den 25 augusti 2017
 

Kl 10.00-11.30 i Aula Magna:
Gemensam introduktion för alla nya lärarstudenter

 • Rektor hälsar välkommen
  tillsammans med studentkåren
 • Utbildningsvetenskaplig kärna
 • Verksamhetsförlagd utbildning
 • Centrala lärarstudentrådet
 • Lärarstudenternas klubbmästeri 
 • Medieverkstaden
 • Kom igång med IT och biblioteket
 • Studie- och språkverkstaden och Studiestöd
 • Studenthälsa

11.30    Lunch - Ta med dig mat och ät lunch med andra lärarstudenter i gräset!

Kl 13.15-14.10 i G-salen
Introduktionsprogam för för KPU samt ämneslärarstudenter som börjar termin 7

 • Studenterna hälsas välkomna
 • Föreläsning om läraryrket
 • Institutionens personal presenterar sig
 • Information om internationalisering och jämställdhet
 • Studentrådet
 • Studenternas IF     

Fortsättning i Sal E248/250 kl. 14.20-15.10

 • Presentation av programmet
 • Verksamhetsförlagd utbildning, VFU
 • Frågor och avslutning

 

14.30-16 Studentmässa Foajén och Galleriet, plan 3 och 4, Aula Magna.