Stipendiet kan sökas av de som studerar på kandidat-/magister-/masternivå och som vill samla in material till ett examensarbete eller motsvarande under minst 8 veckor i ett utvecklingsland. För utresa under 2011 är stipendiebeloppet 25 000 kr. Ett MFS-stipendium kan sökas av en student eller i undantagsfall tillsammans med andra studenter.

Val av land och ämne

MFS-uppsatsen ska vara relaterad till aspekter så som utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling. Giltiga länder är de som finns på den så kallade DAC-listan, som finns på Internationella programkontorets webbplats.

Handledare i Sverige och kontaktperson i fält

Handledare i Sverige tilldelas av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Handledaren ansvarar för att du är väl insatt i den metod du ska använda samt har kunskap om fältmetodik generellt. Dessutom ska handledaren om möjligt hjälpa dig att identifiera kontaktperson i fält som i sin tur kan hjälpa dig med praktiska arrangemang både före och under fältarbetet samt kunna vara ett stöd i själva arbetet. Under ditt fältarbete ska handledaren i Sverige kunna stå i kontakt med dig för att eventuellt hjälpa dig med handledning. Efter hemkomsten får du samma handledarhjälp som övriga examensarbetes-/uppsatsstudenter.

Examensarbete i Tanzania

Som MFS-student kan du göra en del av ditt examensarbete inom ett pågående samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet och University of Dodoma i Tanzania. Vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik kan vi hjälpa dig med handledning, kontakter och val av ämnet för din studie.

Obligatorisk förberedelsekurs

Alla studenter som beviljats MFS-stipendium deltar i en obligatorisk förberedelsekurs innan utresan. Kursen pågår i två dagar och behandlar utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinformation, viss metodik samt övergripande information.

Ansökan

Ansökan om MFS-stipendium
Behörighet för att söka MFS-stipendium

Sista ansökningsdatum för utresa höstterminen är 1 april och för utresa under vårterminen är det 1 oktober.

Ansökan skickas till:
E-post: jesus.piqueras@mnd.su.se

eller brev till:
Jesús Piqueras
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Urval och beslut

En MFS-nämnd vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik beslutar om vilka som ska tilldelas MFS-stipendier.

Efter fältstudien

Uppsatsen ska skrivas på engelska eller på värdlandets officiella språk, vilket måste godkännas av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Uppsatsen bör språkgranskas. Ett digitalt exemplar av uppsatsen lämnas till Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

När uppsatsen har blivit godkänd ska ett exemplar skickas till handledaren i fält och till berörda institutioner, personer och organisationer i värdlandet.

Har du några frågor?

Allmänna frågor om MFS besvaras av vår utbyteskoordinator:
Jesús Piqueras, e-post: jesus.piqueras@mnd.su.se.

Hur är det att åka på fältstudier?

Studenter berättat om Minor Field Studies i Marocko
Studenter berättat om Minor Field Studies i Tanzania