tentamensbild
 
 

Tentamensanmälan

Alla som ska skriva tentamen/omtentamen måste anmäla sig via Mitt universitet senast en vecka innan tentamensdatum (se datum nedan). Observera! Har du inte anmält dig får du inte skriva tentamen. 


Särskilt stöd vid tentamen

Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd vid tentamen så kan du få ett intyg av samordnaren vid Studentavdelningen. Intyget kan till exempel gälla att du har rätt att få mer tid, skriva enskilt eller få tillgång till dator med rättstavningsprogram. I början av varje kurs lämnar du kopia av intyget till din lärare.

OBS! Om du anmäler dig till en omtentamen är det viktigt att du i stället lämnar eller skickar kopia av intyget till kursadministrationen kursadministration@mnd.su.se , samtidigt som du gör anmälan.  Detta gäller även om du tidigare lämnat kopia på intyget.

Utlämning av tentamen

 

 

Tider för tentamen i kurser inom lärarprogrammet


OBS! Ta med dig giltig legitimation till tentamen!

 

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, I: Taluppfattning och aritmetik, kurskod UM2301
Datum för tentamen/omtentamen är den 25 september 2017 (webbanmälan 28 augusti-20 september). OBS! Det enda material du får ha med dig till den skriftliga tentamen i UM2301 är skrivverktyg så som pennor, sudd, linjal och liknande. Inga anteckningar eller böcker får alltså tas med. Nästa tentamen är den 7 november 2017.

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, II: Geometri, kurskod UM4041 
Datum för tentamen/omtentamen är den 9 november 2017 (webbanmälan 10 oktober-26 oktober). 

 

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, III: Algebra, sannolikhet, statistik, samband och förändring, kurskod UM4044
Datum för tentamen/omtentamen är den 12 december 2017. 

 

Naturvetenskap och teknik för grundlärare år 4-6, kurskod UM3101 (moment 1)


Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Taluppfattning och aritmetik, kurskod UM2202  
D
atum för tentamen/omtentamen är den 25 oktober 2017 (webbanmälan 25 augusti-18 oktober). 
 

Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning, kurskod UM2204
Datum för tentamen/omtentamen är den 25 oktober 2017 (webbanmälan 25 augusti-18 oktober). Nästa tentamen är den 20 december 2017.

Matematik III för grundlärare årskurs F-3: Statistik, sannolikhet, algebra samt samband och förändring kurskod UM5103
Datum för tentamen/omtentamen är den 24 oktober 2017 (webbanmälan 28 september - 17 oktober). Nästa tentamen 30 november 2017.

 

Matematik och lärande för årskurs F-6: kurs inom ULV-projektet, UM36UU
Datum för tentamen/omtentamen är 13 november 2017 (webbanmälan 13 september - 26 oktober).

 

Tider för tentamen i kurser inom lärarlyftet
 

Det finns ingen möjlighet att anmäla sig efter sista datum. För att anmäla sig går man till mitt.su.se sedan "Mina studier" och där väljer man tentamensanmälan.

 

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Här kan du läsa om vilka regler som gäller vid salstentamen, hemtentamen och laborationer.

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Anonyma tentamina

Du har möjlighet att skriva anonym tentamen vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.