tentamensbild
 
 

Tentamensanmälan

Alla som ska skriva tentamen/omtentamen måste anmäla sig via www.student.ladok.se senast en vecka innan tentamensdatum (se datum nedan). Observera! Har du inte anmält dig får du inte skriva tentamen. 


Särskilt stöd vid tentamen

Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd vid tentamen så kan du få ett intyg av samordnaren vid Studentavdelningen. Intyget kan till exempel gälla att du har rätt att få mer tid, skriva enskilt eller få tillgång till dator med rättstavningsprogram. I början av varje kurs lämnar du kopia av intyget till din lärare.

OBS! Om du anmäler dig till en omtentamen är det viktigt att du snarast skickar en kopia av intyget till kursadministrationen kursadministration@mnd.su.se, samtidigt som du gör anmälan. Skriv även i mejlet om du kan sitta i en mindre grupp och skriva eller om du behöver boka ett resursrum. Detta gäller även om du tidigare lämnat kopia på intyget.

Utlämning av tentamen

Utlämning av tentamen i Matematik II för grundlärare åk F-3: Geometri, mätning och taluppfattning, kurskod UM2204 som skrev den 25 oktober görs fr o m måndagen den 13 november på våra öppettider.  

 

Tider för tentamen i kurser inom lärarprogrammet


OBS! Ta med dig giltig legitimation till tentamen!

 

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, I: Taluppfattning och aritmetik, kurskod UM2301
Datum för tentamen/omtentamen är den 7 november 2017 (webbanmälan 17 oktober - 24 oktober). OBS! Det enda material du får ha med dig till den skriftliga tentamen i UM2301 är skrivverktyg så som pennor, sudd, linjal och liknande. Inga anteckningar eller böcker får alltså tas med. 

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, II: Geometri, kurskod UM4041 
Datum för tentamen/omtentamen är den 9 november 2017 (webbanmälan 10 oktober-24 oktober). Nästa tentamenstillfälle är den 18 december 2017.

 

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, III: Algebra, sannolikhet, statistik, samband och förändring, kurskod UM4044
Datum för tentamen/omtentamen är den 12 december 2017 (webbanmälan 13 november - 6 december). 

 

Naturvetenskap och teknik för grundlärare år 4-6, kurskod UM3101 (moment 1)
Datum för tentamen/omtentamen är den 12 oktober 2017 (webbanmälan 28 september- 8 oktober). Nästa tentamenstillfälle är den 8 december 2017.


Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Taluppfattning och aritmetik, kurskod UM2202  
D
atum för tentamen/omtentamen är den 20 december 2017. 

Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning, kurskod UM2204
Datum för tentamen/omtentamen är den 20 december 2017 (webbanmälan 13 november-13 december). 

Matematik III för grundlärare årskurs F-3: Statistik, sannolikhet, algebra samt samband och förändring kurskod UM5103
Datum för tentamen/omtentamen är den 30 november 2017 (webbanmälan 16 november-23 november). 

 

Matematik och lärande för årskurs F-6: kurs inom ULV-projektet, UM36UU
Datum för tentamen/omtentamen är 13 november 2017 (webbanmälan 13 september - 25 oktober).

 

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Här kan du läsa om vilka regler som gäller vid salstentamen, hemtentamen och laborationer.

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Anonyma tentamina

Du har möjlighet att skriva anonym tentamen vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.