Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
VT21

Distansundervisning vårterminen 2021

På grund av coronaviruset och pandemin kommer undervisningen vid institutionen att bedrivas på distans under vårterminen 2021.


VFU

I möjligaste mån ska VFU-kurserna fortgå som vanligt under vårterminen 2021. Se även:

Tips om att studera hemifrån

Cecilia Caiman

Ny bok: Vad säger forskningen om svensk förskola

Cecilia Caiman, lektor vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) har tillsammans med Bodil Halvars, lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) skrivit ett kapitel där Lärande för hållbar utveckling i förskolan behandlas.

Kort, matematik

Blivande lärare från Spanien gör sin VFU i Stockholm

Paula Hernández Portolés och Sandra Pérez Rodríguez, lärarstudenter från Universidad de Valencia (Spanien), har varit Erasmusstudenter vid Stockholms universitet under höstterminen.

Samuel Sollerman

Om kunskapsresultaten i TIMSS 2019

Samuel Sollerman, föreståndare för Prim-gruppen vid Stockholms universitet – och ansvarig för Timss matematikdel kommenterar resultatet.

Bok

Ny bok: Skolutveckling i teori och praktik

Karim Hamza och Per Anderhag vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) bidrar med ett kapitel i den nyutkomna boken Skolutveckling i teori och praktik (Anette Olin och Åsa Hirsh, red.).