Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Kurs i forskarutbildningen

I vår med start den 8 februari ger MND Vetenskapsteoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap, 10 hp, som kurs på forskarnivå. Anmälan till kursen görs senast den 15 januari till forskarutbildning@mnd.su.se . Sökanden bifogar ett intyg om vilket ämne de är antagna till utbildning på forskarnivå i. Frågor besvaras av kursansvarig lärare Per-Olof Wickman, per-olof.wickman@mnd.su.se .

Paola Valero

Cultural politics of mathematics education

Paola Valero at the Department of Mathematics and Science Education researches how math in the curriculum is an important site of subjectification in contemporary societies. She lectures and supervises our mathematics teacher education students.

Eva Norén

Forskare, förskolan och skolan

Eva Norén är forskare vid MND. Hon intresserar sig i huvudsak för två områden. Det ena handlar om hur man kan dra nytta av flerspråkighet i matematikundervisningen för elevers fortsatta lärande. Det andra handlar om programmering för elever i årskurs F-3.