Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Resultaten från Pisa 2018 bekräftar att trendbrottet i Pisa 2015 inte var en tillfällighet

PIisa mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Enligt resultaten från Pisa 2018, som presenterades den 3:e december 2019, presterar de svenska 15-åringarna nu över OECD-genomsnittet inom alla tre ämnesområden som Pisa undersöker.

Paola Valero

40 miljoner till forskarskola om matematik och naturvetenskap

I Vetenskapsrådet utlysning inom utbildningsvetenskap har forskarskolan Att göra matematik och naturvetenskap relevant – en ämnesdidaktisk forskarskola för lärarutbildare tilldelats 40 miljoner under fem år.

40 miljoner från Vetenskapsrådet till forskarskolan: Kunskapsmätningar inom utbildningssystem

I Vetenskapsrådets utlysning utbildningsvetenskap har forskarskolan Kunskapsmätningar inom utbildningssystem - forskarskola för lärarutbildare beviljats 40 miljoner kronor. Samuel Sollerman och Astrid Pettersson från PRIM-gruppen på MND samt Kerstin Pettersson på MND är medverkande forskare tillsammans med Göteborgs universitet (koordinatorer) och Uppsala universitet.

Två forskningsprojekt vid MND har beviljats forskningsmedel från Vetenskapsrådet


Projektet Samskapad sex- och samlevnadsundervisning: en praktiknära studie av ett tvärvetenskapligt kunskapsområde i svensk grundskola har beviljats 5 918 511kr. Auli Arvola Orlander från MND är medverkande forskare tillsammans med Lisa Öhman, HSD; Simon Ceder, Konstfack och projektledare Karin Gunnarsson, IPD.

Projektet Optimal kalibrering av uppgifter i datorbaserade kunskapsprov har beviljats drygt fem miljoner kronor. Samuel Sollerman och Astrid Pettersson från PRIM-gruppen på MND är medverkande forskare tillsammans med Frank Miller, Ellinor Fackle-Fornius och Jonas Bjermo från Statistiska Institutionen.