Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Vi söker doktorand i matematikämnets didaktik

Nu söker vi en doktorand i matematikämnets didaktik i forskarskolan Kunskapsmätningar inom utbildningssystem. Läs mer och sök senast 2020-03-09.

Resultaten från Pisa 2018 bekräftar att trendbrottet i Pisa 2015 inte var en tillfällighet

Pisa mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Enligt resultaten från Pisa 2018, som presenterades den 3:e december 2019, presterar de svenska 15-åringarna nu över OECD-genomsnittet inom alla tre ämnesområden som Pisa undersöker.

Paola Valero

40 miljoner till forskarskola om matematik och naturvetenskap

I Vetenskapsrådet utlysning inom utbildningsvetenskap har forskarskolan Att göra matematik och naturvetenskap relevant – en ämnesdidaktisk forskarskola för lärarutbildare tilldelats 40 miljoner under fem år.

40 miljoner från Vetenskapsrådet till forskarskolan: Kunskapsmätningar inom utbildningssystem

I Vetenskapsrådets utlysning utbildningsvetenskap har forskarskolan Kunskapsmätningar inom utbildningssystem - forskarskola för lärarutbildare beviljats 40 miljoner kronor. Samuel Sollerman och Astrid Pettersson från PRIM-gruppen på MND samt Kerstin Pettersson på MND är medverkande forskare tillsammans med Göteborgs universitet (koordinatorer) och Uppsala universitet.