Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Blå fyrkant

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Blå fyrkant

Distansundervisning på MND

All undervisning på MND sker på distans tillsvidare. Kursansvariga lärare lägger ut information på

Information om VFU uppdateras kontinuerligt på:

Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset:

 

Blå fyrkant

Inställda mottagningstider - studievägledning, utbildningsadministration och tentamensutlämning

Med anledning av Coronaviruset är ordinarie mottagningstider och utlämningstider inställda. Läs mer om hur du kontaktar studievägledning, utbildningsadministration och vad som gäller angående tentamensutlämning.

10

Symposium och 10 årsjubileum för ÄdFo!

Stockholms universitets ämnesdidaktiska forskarskola ÄdFo firar 10 år. I samband med jubileet arrangerades ett symposium om samverkan kring forskarutbildning mellan skola och lärosäte.

Claudia Corriveau

Claudia Corriveau - ny gästprofessor vid MND

Claudia Corriveau är gästforskare på institutionen under 3 månader, vårterminen 2020. Hon är annars professor på Laval University (Quebec, Canada).