Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Anna Danielsson

Anna Danielsson, ny professor vid MND

Första februari tillträdde Anna Danielsson som professor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Inom sin forskning intresserar sig Anna främst för genus-, makt- och identitetsperspektiv på naturvetenskapernas didaktik.

Ny rapport från PRIM-gruppen

Charlotte Nordberg, provutvecklare och provansvarig för det nationella provet i årskurs 9, har tillsammans med Astrid Pettersson, professor och Samuel Sollerman, fil dr skrivit rapporten "Bedömaröverensstämmelse vid bedömning av elevernas prestationer på de skriftliga delproven i 2017 års nationella prov i matematik för årskurs 9 ".

VT21

Distansundervisning vårterminen 2021

På grund av coronaviruset och pandemin kommer undervisningen vid institutionen att bedrivas på distans under vårterminen 2021.


VFU

I möjligaste mån ska VFU-kurserna fortgå som vanligt under vårterminen 2021. Se även:

Tips om att studera hemifrån

Cecilia Caiman

Ny bok: Vad säger forskningen om svensk förskola

Cecilia Caiman, lektor vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) har tillsammans med Bodil Halvars, lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) skrivit ett kapitel där Lärande för hållbar utveckling i förskolan behandlas.

Kort, matematik

Blivande lärare från Spanien gör sin VFU i Stockholm

Paula Hernández Portolés och Sandra Pérez Rodríguez, lärarstudenter från Universidad de Valencia (Spanien), har varit Erasmusstudenter vid Stockholms universitet under höstterminen.