I denna Nämnarenartikeln berättar vi om FoNS-kategorin "matematisk uppskattning", som är oväntat sällsynt i matematikböcker. Matematikdidaktisk forskningen pekar dock ut detta som ett viktigt område. Vi ger några exempel på hur det kan se ut i verkligheten i och utanför klassrummet.