Forskning

Judith Lederman

Judith S. Lederman tilldelas Svend Pedersen Lecture Award 2018

Utmärkelsen Svend Pedersen Lecture Award tilldelas år 2018 Dr. Judith S. Lederman, Illinois Institute of Technology, USA. Prisföreläsningen kommer att hållas den 13 juni 2018 kl. 13.00-14.30 i Vivi Täckholm-salen, Svante Arrhenius väg 20 A.

Petra Svensson Källberg

Ny avhandling: Om elever med utländsk bakgrunds möjligheter att lära matematik

Petra Svensson Källberg har intervjuat elever med utländsk bakgrund i årskurs nio och analyserat policytexter om nyanländas lärande med syftet att undersöka elevernas möjligheter till lärande i matematik.

Entré

God utdelning för forskningsprojekt vid MND

Under förra veckan fick MND glädjande nog forskningsmedel beviljade för fyra olika projekt, två fick medel från Vetenskapsrådet och två fick medel från Skolforskningsinstitutet.