Forskning

Omslag2

Ny bok: PISA under 15 år, Ulf Fredriksson, Karl-Göran Karlsson och Astrid Pettersson (red)

Fullständig titel: Pisa under 15 år - Resultat och trender. I boken sammanfattas och diskuteras PISA ur olika perspektiv.

John Airey

10-års jubileum för MND:s FoU-dag

Onsdagen den 13 juni genomfördes den årliga FoU-dagen (forskning och utvecklingsdagen) vid MND. Dagen är uppskattad av personalen och har därför levt vidare under lång tid och i år var det dags för 10-års jubileum.

Petra Svensson Källberg

Ny avhandling: Om elever med utländsk bakgrunds möjligheter att lära matematik

Petra Svensson Källberg har intervjuat elever med utländsk bakgrund i årskurs nio och analyserat policytexter om nyanländas lärande med syftet att undersöka elevernas möjligheter till lärande i matematik.