Forskning

Anna Danielsson

”De oväntade naturvetarna” – professor Anna Danielsson intervjuas

De oväntade naturvetarna, de som inte är den typiska fysikstudenten - en svensk man med akademisk bakgrund - vilka vägar har lett dem in till studier inom naturvetenskap?

Anna Danielsson, professor i naturvetenskapsämnenas didaktik intervjuas om sin forskning. 

Drönarbild över Frescati

Flera nya forskarskolor för lärarutbildare vid Stockholms universitet

Vetenskapsrådet beviljar Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) vid Stockholms universitet 79 miljoner inom utlysningen ”Forskarskolor för lärarutbildare”. MND är också medsökande på ytterligare en forskarskola, placerad vid Göteborgs universitet.

Kablar

Konferens om att inkludera samhällsfrågor i gymnasiets naturvetenskapsundervisning

Den 11 juni var MND värd för en fortbildningskonferens med temat: Att använda naturvetenskaplig kunskap för att hantera samhällsfrågor. Dagen var en final på 6 års forskning inom RiskEdu-projektet, ett praktiknära forskningsprojekt i samverkan mellan SU, KTH, Blackebergs gymnasium och Tumba gymnasium.

Omslag till boken Hållbar bedömning

Ny bok: Hållbar bedömning

Fullständig titel: Hållbar bedömning - Bildning välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete. Astrid Pettersson, professor vid MND har tillsammans med Gudrun Erickson och Anna Palmér skrivit kapitlet: Hållbar utformning och användning av nationella prov.

Karim Hamza

"Lärarnas betydelse i den praktiknära didaktiska forskningen"

Karim Hamza, docent Naturvetenskapsämnenas didaktik vid MND, intervjuas av Skolforskningsinstitutet om projektet RiskEdu II.

Elever i arbete. Foto: Niklas Björling

Industri, lobbyverksamhet och skolans naturvetenskap

Dagens Nyheters publicerade 2021-03-08 en artikel om granskning av skogsindustrins lobbyverksamhet. Artikeln visar att omtvistade budskap om skogen och skogsnäringen riktas mot svenska mellanstadiebarn. Maria Andrée, Stockholms universitet, och Lena Hansson, Högskolan i Kristianstad, har granskat industrins engagemang i skolan i flera studier.

Matematisk modellering visar den skeva fördelningen mellan kvinnor och män i antalet doktorander

Lovisa Sumpter (docent vid MND) och David Sumpter (professor vid Uppsala universitet) har fått en artikel accepterad i SN Social Sciences, där de genom matematisk modellering visar den skeva fördelningen mellan kvinnor och män i antalet doktorander i olika ämnen.