Forskning

Entré

God utdelning för forskningsprojekt vid MND

Under förra veckan fick MND glädjande nog forskningsmedel beviljade för fyra olika projekt, två fick medel från Vetenskapsrådet och två fick medel från Skolforskningsinstitutet.

Karim Hamza

Forskningsmedel till ”Undervisning genom socio-vetenskapliga dilemman i gymnasiets nv-ämnen"

Skolforskningsinstitutet har beviljat medel till projektet: Undervisning genom socio-vetenskapliga dilemman i gymnasiets naturvetenskapliga ämnen: Utveckling av didaktiska modeller för att inkludera risk och riskbedömning. Forskningsledare är Karim Hamza, fil.dr, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet.

Paola Valero

Seminarium om - In(ex)clusion and the construction of the “Other” in math and science education

Under tre intensiva och inspirerande dagar i september var MND värd för en kombinerad internationell doktorandkurs och forskarseminarium inom In(ex)clusion and the construction of the “Other” in math and science education.

Eva Norén

Eva Norén - ny ordförande för NoRME

Eva Norén universitetslektor vid MND har utnämnts till ny ordförande för NoRME (Nordic Society for Research in Mathematics Education).