Professor Per-Olof Wickman
Professor Per-Olof Wickman

Klass X består till största delen av ledamöter som invalts i egenskap av forskare inom något humanistiskt ämne.

Det är tradition att den nyinvalde ledamoten gör en kortare orientering kring sitt arbete för klassen vid ett klassammanträde. Den nyinvalde ledamoten  presenterar sig senare vid allmän sammankomst.