Jesús Piqueras och Susanna Edvall
Jesús Piqueras och Susanna Edvall
 

Jesús Piqueras forskar kring extramuralt lärande i naturvetenskap vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Han har också utvecklat kursen Extramuralt lärande i naturvetenskap. Susanna Edvall är museipedagog vid Naturhistoriska riksmuseet och har tidigare medverkat i ett forskningsprojekt om lärande i museet.

 

Hur skapar ungdomar mening i mötet med utställningen?

”Vi vill undersöka olika meningsskapande möten som sker i ett museibesök, mellan ungdomar och utställningen, ungdomar och pedagoger samt ungdomars tidigare erfarenheter och kunskaper”, säger Jesús. ”Vi tror att vår metod med fördel kan användas av museipedagoger för att undersöka lärande i möte med artefakter också på andra typer av utställningar och museer.”

Om utställningen Den mänskiga resan

”Vi ser i Den mänskliga resan möjligheten att skapa ett möte mellan ungdomar och det som man vet om människans utveckling baserat på en vetenskaplig grund”, säger Jesús. ”Men vi vill också, genom interaktion med utställning och pedagoger, skapa en diskussion om naturen av den naturvetenskapliga kunskapen för att förstå vår nuvarande bild om människans utveckling. Vi vill även genom dessa möten skapa möjlighet till reflektion om människan som en framgångsrik vandrare där biologisk utveckling går hand i hand med självmedvetande, språk och kultur.”

Bildspel: Ungdomars möte med Den mänskliga resan

Läs mer

Elever besökte Naturhistoriska riksmuseet under Forskardagarna 2010
Hur lär man sig naturvetenskap i museet?
Kurs: Extramuralt lärande i naturvetenskap