Naturvetenskapsämnenas didaktik

Bild

Forskarna inom naturvetenskapsämnenas didaktik är involverade i alla nivåer av utbildningssystemet och samhället i stort. Av central vikt är forskning på läroplanen och klassrumsinteraktioner. Analyser används för att modellera interaktioner konceptuellt i sätt som kan stödja lärares beslutsfattande rörande innehåll och metoder.

Forskningen spänner från studier av utbildning rörande hållbar utveckling i förskolan samt lärande vid extramurala lärarmiljöer såsom museer till lärande i flerspråkiga miljöer.

Drönarbild över Frescati

Flera nya forskarskolor för lärarutbildare vid Stockholms universitet

Vetenskapsrådet beviljar Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) vid Stockholms universitet 79 miljoner inom utlysningen ”Forskarskolor för lärarutbildare”. MND är också medsökande på ytterligare en forskarskola, placerad vid Göteborgs universitet.

Kablar

Konferens om att inkludera samhällsfrågor i gymnasiets naturvetenskapsundervisning

Den 11 juni var MND värd för en fortbildningskonferens med temat: Att använda naturvetenskaplig kunskap för att hantera samhällsfrågor. Dagen var en final på 6 års forskning inom RiskEdu-projektet, ett praktiknära forskningsprojekt i samverkan mellan SU, KTH, Blackebergs gymnasium och Tumba gymnasium.

Cecilia Caiman

Ny bok: Vad säger forskningen om svensk förskola

Cecilia Caiman, lektor vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) har tillsammans med Bodil Halvars, lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) skrivit ett kapitel där Lärande för hållbar utveckling i förskolan behandlas.

Bok

Ny bok: Skolutveckling i teori och praktik

Karim Hamza och Per Anderhag vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) bidrar med ett kapitel i den nyutkomna boken Skolutveckling i teori och praktik (Anette Olin och Åsa Hirsh, red.).

Kontakt

Ämnesansvarig
Naturvetenskapsämnenas didaktik
Professor Anna Danielsson
E-post: anna.danielsson@mnd.su.se

Studierektor forskarutbildningen
Eva Norén
E-post: eva.noren@mnd.su.se

Forskarskolor
Forskningsprojekt naturvetenskapsämnenas didaktik