Övriga deltagare inom projektet är:

 • P. Valero, professor vid Stockholms universitet
 • A. Andersson, docent vid Malmö Universitet
 • K. Skog, universitetslektor vid Stockholms universitet
 • A. Pansell, adjunkt vid Stockholms universitet
 • Anette de Ron, adjunkt vid Stockholms universitet
 • Veronica Jatko adjunkt vid Stockholms universitet
 • Inger Ridderling, adjunkt vid Stockholms universitet
 • Lisa Österling, adjunkt vid Stockholms universitet

Projektet koordineras med följande personer internationellt:

 • S. Bansilal, Associate Professor at University of KwaZulu-Natal, South Africa.
 • J.F. Maniraho, Lecturer at University of Rwanda.
 • E. Ampadu, Senior Lecturer at University of Ghana.

Projektets “advisory board”:

 • B. Herbel-Eisenmann, Professor Michigan State University, USA
 • J. Skott, Professor Linnæus University, Sweden
 • M. T. Tatto Professor Arizona State University, USA
 • L. Rusznyak SAssociate Professor University of the Witwatersrand, South Africa
 • K. Pettersson Senior lecturer Stockholm University, Sweden

Sammanfattning av projektet:

Att spåra matematiklärarutbildningen i praktiken

Iben Christiansen, docent
Iben Christiansen, docent

Det finns få studier, såväl nationellt i Sverige som internationellt, som belyser nyutexaminerade matematiklärares lärande i de undervisningspraktiker de ingår. Det finns också relativt lite forskning om hur lärare använder teoretiska och praktiska kunskaper från utbildningstiden när de arbetar i skolan. Detta medför att undervisningen på lärarutbildningen inte är strukturerad med utgångspunkt i forskning om lärares lärande – vilket vi anser problematiskt. Genom forskning på detta område kan stöd utvecklas för både nyutexaminerade lärare i övergången till läraryrket, och till verksamma lärare som kan hjälpa dem att stanna i yrket. Sådana bidrag kommer att stärka kvalitén av undervisningen i skolan, på kort och lång sikt.

Denna studie syftar till att öka kunskapen om blivande- och nyutexaminerade lärares lärande, om deras deltagande i skolpraktiker och hur de utvecklar en läraridentitet. Vidare lägger vi stort fokus på hur innehållet i och erfarenheter från lärarutbildningen rekontextualiseras av blivande- och nyutexaminerade lärare.

Läs mer om projektet på institutions websida: https://www.mnd.su.se/forskning/matematik%C3%A4mnets-didaktik/forskningsprojekt/trace

Följ projektet på Research Gate: https://www.researchgate.net/project/TRACE-Tracing-mathematics-teacher-education

Diskutera med oss på vår blogg: https://tracingmathematicsteachereducation.blogspot.com/