Eva Norén
Eva Norén

NoRME är en paraplyorganisation för de nordiska och baltiska ländernas nationella matematikdidaktiska föreningar. En av NoRME:s uppgifter är att se till konferensen NORMA anordnas vart tredje år.

  • Läs mer om NoRME
  • Läs mer om konferensen NORMA17 som nyligen hölls vid Stockholms universitet


 

Den svenska föreningen som ingår i NoRME är:

Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF

SMDF verkar för att stärka den svenska matematikdidaktiska forskningens utveckling och kvalitet samt betydelsen för utbildning i matematik på alla nivåer.