Lovisa intervjuas i tidningen Origo om hur matematik, känslor och motivation hör ihop, läs artikeln i Origo