Forskarseminarier

Matematikdidaktiska forskarseminarier

Seminarieserien i matematikämnets didaktik innefattar öppna högre seminarier MERS där inbjudna talare från MND eller gäster från andra institutioner/universitet presenterar och diskuterar aktuell forskning; seminarier med olika forskningsgrupper; och interna möten med gruppen disputerade för diskussioner om forskarutbildning och forskning.

The series of research seminars at the section of mathematics education at MND is composed of open research seminar MERS to which invited speakers from inside and outside MND present and discuss current research work; research interest group meetings; and research staff meetings which is our permanent internal forum for discussion of research and education issues.

MERS

Mathematics Education Research Seminar, Högre seminarium i matematikämnets didaktik, öppet seminarium för alla intresserade.

Kontaktperson: Kerstin Pettersson

Gruppen av disputerade

Möte för lektorer, docenter och professorer.

Forskningsgrupper

LUGN
Lärar-Utbildnings-GruppeN
(or The Teacher Education Assemblage, TEA)
Kontaktperson: Iben Christiansen

MaRCU

Mathematical Reasoning and Conceptual Understanding
Kontaktperson: Lovisa Sumpter

PRIM-gruppen

Forsknings- och provutvecklingsgrupp
Kontaktperson: Samuel Sollerman

SoCaMe

Social and Critical aspects of Mathematics education
Kontaktperson: Paola Valero

Matematikdidaktiska forskarseminarier, VT 2019

Torsdagar kl 13.15-14.30 om inte annat anges.

 

 

Datum och lokal Aktivitet Innehåll
10 januari, kl. 10-12, P402 SOCAME  
10 januari, kl. 12-14, P402 Disputerade  
24 januari, kl. 13:15.14:30, P244 MERS Jöran Petersson. Title: Spin off in research - a textbook study that led to method development in content analysis.

 

31 januari, kl. 13:15-14:40, P464 MaRCU  
1 februari, kl. 8:30-10:30, P464 LUGN  
14 februari, kl. 10-12, P402 SOCAME  
14 februari, kl. 12-14, P402 Disputerade  
21 februari, kl. 9-15:30, Vivi Täckholmsalen Forskningsdag med HSD

Seminariedag om didaktik och ämnesdidaktik

28 februari, kl. 13:15-14:30, P464 MaRCU  
7 mars, kl. 13:15-14:40, 243 MERS

Kerstin Larsson - What is problematic with the introduction of multiplication as repeated addition?

8 mars, kl. 8:30.10:30, P464 LUGN  
21 mars, kl. 10-12, P402 SOCAME  
21 mars, kl. 12-14, P402 Disputerade  
28 mars, kl. 13:15-14:30, P464 MaRCU  
4 april MERS INSTÄLLT!
11 april, kl. 10-12, P402 SOCAME  
12 april, kl. 13-15, P464 LUGN  
25 april, kl. 12-14, P402 Disputerade  
6 maj, kl. 15-17, Svend Pedersen-rummet Seminarium Fostering mathematics classroom practice: towards meaning making using tri/multilingual register
9 maj, kl. 13:15-14.30, P464 MaRCU  
10 maj, kl. 8:30-10:30, P464 LUGN  
13-15 maj NoFa

NOFA7​, Nordic Conference on​ Teaching and Learning in Curriculum Subjects

16 maj, kl. 13:15-14:30 MERS Conversation with Luis Radford - Tillsammans med HSD
23 maj, kl. 10-12, P402 SOCAME  
23 maj, kl. 12-14, P402 Disputerade  
12 juni FoU-dag och Svend Pedersen Lectue Award Nathalie Sinclair - Moving mathematics: Gesturo-haptic encounters with multiplication
13 juni, kl. 10-12, SOCAME, P402 SOCAME  
14 juni, kl. 8:30-10:30, P464 LUGN  
     

Kontakt

Paola Valero
paola.valero@mnd.su.se

Kerstin Pettersson
kerstin.pettersson@mnd.su.se