Forskarseminarier

Matematikdidaktiska forskarseminarier

Seminarieserien i matematikämnets didaktik innefattar öppna högre seminarier MERS där inbjudna talare från MND eller gäster från andra institutioner/universitet presenterar och diskuterar aktuell forskning; seminarier med olika forskningsgrupper; och interna möten med gruppen disputerade för diskussioner om forskarutbildning och forskning.

The series of research seminars at the section of mathematics education at MND is composed of open research seminar MERS to which invited speakers from inside and outside MND present and discuss current research work; research interest group meetings; and research staff meetings which is our permanent internal forum for discussion of research and education issues.

MERS

Mathematics Education Research Seminar, Högre seminarium i matematikämnets didaktik, öppet seminarium för alla intresserade.

Kontaktperson: Kerstin Pettersson

Anna Pansell

Att studera matematiklärares ekologi

MERS, Mathematics Education Research Seminar - högre seminarium i matematikämnets didaktik, öppet seminarium 24 oktober för alla intresserade. Seminarium med Anna Pansell, MND.

Gruppen av disputerade

Möte för lektorer, docenter och professorer.

Forskningsgrupper

LUGN
Lärar-Utbildnings-GruppeN
(or The Teacher Education Assemblage, TEA)
Kontaktperson: Iben Christiansen

MaRCU

Mathematical Reasoning and Conceptual Understanding
Kontaktperson: Lovisa Sumpter

PRIM-gruppen

Forsknings- och provutvecklingsgrupp
Kontaktperson: Samuel Sollerman

SoCaMe

Social and Critical aspects of Mathematics education
Kontaktperson: Paola Valero

Matematikdidaktiska forskarseminarier, HT 2019

Torsdagar kl 13.15-14.30 om inte annat anges.

 

 

Datum och lokal Aktivitet Innehåll
22 augusti, kl 10-12 SoCaMe  
30 augusti, kl 9-11 TRACE  
5 september, kl 12-13, Svend Pedersen-rummet Disputerade  
12 september, kl. 13.15-14.30 MaRCU  
17 september, kl 9.30-11, Svend Pedersen-rummet MERS Barbara Jaworski - Developmental research in mathematics teaching-learning from an inquiry-based perspective
20 september, kl 9-11 TRACE  
26 september, kl 10-12 SoCaMe  
26 september, 13.15-14.30 MERS Steve Watson - Teachers’ decision making and self-efficacy
3 oktober, kl 12-13, P471 Disputerade  
10 oktober, kl 13.15-14.30 MaRCU  
17 oktober, heldag Doktorand-dag  
24 oktober, kl 10-12 SoCaMe  
24 oktober, kl 13.15-14.30, E362 MERS Anna Pansell - Att studera matematiklärares ekologi
31 oktober    
7 november, kl 12-13, P471 Disputerade  
8 november, kl 9-11 TRACE  
14 november, kl 13.15-14.30 MaRCU  
21 november, kl 10-12 SoCaMe  
28 november    
5 december, kl 13.15-14.30 MERS  
6 december, kl 9-11 TRACE

 

12 december, kl 13.15-14.30 MaRCU  
19 december, kl 10-12 SoCaMe  
     

Kontakt

Anna Pansell
anna.pansell@mnd.su.se

Kerstin Pettersson
kerstin.pettersson@mnd.su.se