Forskarseminarier

Matematikdidaktiska forskarseminarier

Seminarieserien i matematikämnets didaktik innefattar öppna högre seminarier MERS där inbjudna talare från MND eller gäster från andra institutioner/universitet presenterar och diskuterar aktuell forskning; seminarier med olika forskningsgrupper; och interna möten med gruppen disputerade för diskussioner om forskarutbildning och forskning.

The series of research seminars at the section of mathematics education at MND is composed of open research seminar MERS to which invited speakers from inside and outside MND present and discuss current research work; research interest group meetings; and research staff meetings which is our permanent internal forum for discussion of research and education issues.

MERS

Mathematics Education Research Seminar, Högre seminarium i matematikämnets didaktik, öppet seminarium för alla intresserade.

Kontaktperson: Anna Pansell, anna.pansell@mnd.su.se

Gruppen av disputerade

Möte för lektorer, docenter och professorer.

Forskningsgrupper

LUGN
Lärar-Utbildnings-GruppeN
(or The Teacher Education Assemblage, TEA)
Kontaktperson: Iben Christiansen

MaRCU

Mathematical Reasoning and Conceptual Understanding
Kontaktperson: Lovisa Sumpter

PRIM-gruppen

Forsknings- och provutvecklingsgrupp
Kontaktperson: Samuel Sollerman

SoCaMe

Social and Critical aspects of Mathematics education
Kontaktperson: Paola Valero

Matematikdidaktiska forskarseminarier, HT 2021

 

Datum, tid och lokal Aktivitet Innehåll Zoom-ID
2 september,
kl 12-13
Disputerade    
9 september,
kl 10-12
SOCAME Textseminarium 65735095363
9 september,
kl 13.15-14.30
MERS Lotta Wedman: The concept concept in mathematics education: A concept analysis 68949629966
10 september,
kl 14-16
LUGN    

16 september,
Kl 9-11

PRIM Skrivarseminarium – Akademiskt skrivande  

30 september,
kl 12-13

Disputerade    
30 september,
kl 13.15-14.30
MaRCU Samantha Ehrlich - 10% seminarium  

6 oktober,
ll 9.00-11.00

PRIM Seminarium om uppgiftsformat  

7 oktober,
kl 13.15-14.30

SOCAME Textseminarium 65735095363

14 oktober,
kl 9.00-11.00

PRIM Skrivarseminarium – Akademiskt skrivande  

21 oktober,
kl 13.15-14.30

MaRCU Anna-Karin Nordin forskningsplansseminarium  

22 oktober,
kl. 14:00-16:00

LUGN    

4 november,
kl 12-13

Disputerade    

11 november,
kl 9-11

PRIM Skrivarseminarium – Akademiskt skrivande  
11 november,
kl 10-12
SOCAME   65735095363
11 november,
kl 13.15-14.30
MaRCU Textseminarium, preliminärt text Abraham Kumsa  

17 november,
kl 9-11

 

PRIM Seminarium om uppgiftsformat  

18 november,
kl 13.15-14.30

MERS

 

Jana Visnovska, Lost between structure and calculation ability: Towards elementary mathematics education as a cultivation of human need for understanding https://stockholmuniversity.zoom.us/j/6149308129

19 november,
kl 14-16

LUGN    
Vecka 47 Svend Pedersen Lecture Award    

2 december,
kl 12.00-13.00

 

Disputerade    

9 december

SOCAME Textseminarium 65735095363

9 december,
kl 13.15-14.30

MERS Chongyang Wang 68949629966

14 december
kl 9-11

PRIM Skrivarseminarium – Akademiskt  

16 december,
kl 13.15-14.30

 

MArCU Preliminärt Karin Landtbloms 90% seminarium  
       

Kontakt

Anna Pansell
anna.pansell@mnd.su.se