Forskarseminarier

Matematikdidaktiska forskarseminarier

Seminarieserien i matematikämnets didaktik innefattar öppna högre seminarier MERS där inbjudna talare från MND eller gäster från andra institutioner/universitet presenterar och diskuterar aktuell forskning; seminarier med olika forskningsgrupper; och interna möten med gruppen disputerade för diskussioner om forskarutbildning och forskning.

The series of research seminars at the section of mathematics education at MND is composed of open research seminar MERS to which invited speakers from inside and outside MND present and discuss current research work; research interest group meetings; and research staff meetings which is our permanent internal forum for discussion of research and education issues.

MERS

Mathematics Education Research Seminar, Högre seminarium i matematikämnets didaktik, öppet seminarium för alla intresserade.

Kontaktperson: Kerstin Pettersson

Gruppen av disputerade

Möte för lektorer, docenter och professorer.

Forskningsgrupper

LUGN
Lärar-Utbildnings-GruppeN
(or The Teacher Education Assemblage, TEA)
Kontaktperson: Iben Christiansen

MaRCU

Mathematical Reasoning and Conceptual Understanding
Kontaktperson: Lovisa Sumpter

PRIM-gruppen

Forsknings- och provutvecklingsgrupp
Kontaktperson: Samuel Sollerman

SoCaMe

Social and Critical aspects of Mathematics education
Kontaktperson: Paola Valero

Matematikdidaktiska forskarseminarier, VT 2020

Torsdagar kl 13.15-14.30 om inte annat anges.

 

 

Datum och lokal Aktivitet Innehåll
23 januari, kl 10-12, P472 SoCaMe  
24 januari TRACE  
30 januari, E262 MERS Hendrik van Stenbrugge
6 februari, P464 MaRCU  
13 februari, kl 10-12, Svend Pedersen-rummet SoCaMe  
13 februari, kl 12-13, Svend Pedersen-rummet Disputerade  
20 februari, E262 MERS

The role played by manipulative in mathematical reasoning and how it informs teachers' practises

Claudia Corriveau

20-21 februari TRACE Analysdagar
27 februari, P464 MaRCU Sportlov Stockholm
12 mars, kl 10-12, Svend Pedersen-rummet SoCaMe  
12 mars, kl 12-13, Svend Pedersen-rummet Disputerade  
16-20 mars TRACE Skrivvecka
2 april, P464 MaRCU  
3 april MERS

INSTÄLLT!

16 april, kl 10-12, Svend Pedersen-rummet SoCAME  
16 april kl 12-13, Svend Pedersen-rummet Disputerade  
23 april, E246 MERS INSTÄLLT!
24 april TRACE  
4-8 maj TRACE Skrivvecka
7 maj, Svend Pedersen-rummet MaRCU  
14 maj, kl 10-12, Svend Pedersen-rummet SoCAME

 

14 maj, kl 12-13, Svend Pedersen-rummet Disputerade  
28 maj, Svend Pedersen-rummet MaRCU  
29 maj TRACE  
11 juni, kl 10-12, Svend Pedersen-rummet SoCAME  
11 juni, kl 12-13, Svend Pedersen-rummet Disputerade  
12 juni TRACE  

Kontakt

Anna Pansell
anna.pansell@mnd.su.se

Kerstin Pettersson
kerstin.pettersson@mnd.su.se