Professor Paula Valero öppnar seminariet
Professor Paula Valero öppnar seminariet

Med fokus på nyanlända elever

Seminariet fokuserade på frågor om hur synen på nyanlända elever som ”de andra” (annorlunda och bristfälliga) framträder i matematik- och naturvetenskapsundervisning. En sådan syn bidrar till att begränsa dessa elevers deltagande i undervisning och därmed riskerar de att exkluderas från möjligheten att lyckas med sina studier inom dessa viktiga områden.

Med Sverige som utgångspunkt, kontrasterat mot andra länder, bidrog seminariet till en plattform för samtal och samarbeten kring gemensamma utmaningar, teorier, metoder och tillämpningar för forskning med syfte att utveckla undervisningen för denna grupp elever.

- Det är första gången som ett seminarium med fokus på utbildning inom både matematik och naturvetenskap för elever med icke-svensk bakgrund hållits i Sverige. Vi vill bidra till förståelse för dagens stora utmaningar för svensk utbildning, säger Paola Valero, professor vid MND.

Seminariet som vände sig till såväl doktorander, juniora forskare som seniora forskare lockade deltagare från bland annat: Danmark, Brazilien, Spanien, Kanada, USA, Tyskland, Island, Finland, Norge och Grekland. Från Sverige kom deltagare från Malmö Högskola, Uppsala universitet, Umeå universitet, Mälardalens högskola, Högskolan Dalarna och Stockholms universitet.

Här är deltagarna samlade.
Här är deltagarna samlade.

Högupplöst  Gruppbild HQ (522 Kb)


Programmet var uppbyggd i 6 tematiska block, varje block bestod av en panel med tre-fyra talare som höll varsin kort presentation, därefter fick deltagarna reflektera och diskutera kring ämnet gruppvis.

De olika områden som behandlades var:

  • Block 1: Trajectories into researching math and science education for the newly arrived
  • Block 2: Contexts of in(ex)clusion in math and science education
  • Block 3: Theorizing math and science education in meeting the “Other”
  • Block 4: Empirical studies in contexts of in(ex)clusion
  • Block 5: Methodological challenges in researching contexts of in(ex)clusion
  • Block 6: The challenges and opportunities for research and its connection to teacher education

Läs mer om:

Samarbete med University of Illinois

Seminariedagarna är en del av samarbetsprojektet INSPIRE, ett samarbete mellan Stockholms universitet och University of Illinois. Paola Valero, professor, Eva Norén och Kicki Skog, universitetslektorer samt Laila Riesten,  Anna Wallin och Petra Svensson Källberg, forskarstuderande – alla från Stockholms universitet besökte under våren Illinois University och startade då samarbetet med Rochelle Gutiérrez, Professor vid University of Illinois – Urbana Champaign och Patrick Smith, Professor vid Texas State University.

Projektet har fått bidrag från Rektor vid Stockholms universitet och även tilldelats 180.000 kronor av Riksbankens Jubileumsfond för att kunna genomföra seminariedagarna.

Seminariedagarna var även en aktivitet inom ramen för Nordic Centre of Excellence Justice through Education (JustEd), där Paola Valero också är verksam.