Forskarseminarier

Matematikdidaktiska forskarseminarier

Seminarieserien i matematikämnets didaktik innefattar öppna högre seminarier MERS där inbjudna talare från MND eller gäster från andra institutioner/universitet presenterar och diskuterar aktuell forskning; seminarier med olika forskningsgrupper; och interna möten med gruppen disputerade för diskussioner om forskarutbildning och forskning.

The series of research seminars at the section of mathematics education at MND is composed of open research seminar MERS to which invited speakers from inside and outside MND present and discuss current research work; research interest group meetings; and research staff meetings which is our permanent internal forum for discussion of research and education issues.

MERS

Mathematics Education Research Seminar, Högre seminarium i matematikämnets didaktik, öppet seminarium för alla intresserade.

Kontaktperson: Kerstin Pettersson

Gruppen av disputerade

Möte för lektorer, docenter och professorer.

Forskningsgrupper

LUGN
Lärar-Utbildnings-GruppeN
(or The Teacher Education Assemblage, TEA)
Kontaktperson: Iben Christiansen

MaRCU

Mathematical Reasoning and Conceptual Understanding
Kontaktperson: Lovisa Sumpter

PRIM-gruppen

Forsknings- och provutvecklingsgrupp
Kontaktperson: Samuel Sollerman

SoCaMe

Social and Critical aspects of Mathematics education
Kontaktperson: Paola Valero

Matematikdidaktiska forskarseminarier, HT 2020

 

Datum, tid och lokal Aktivitet Innehåll
21 augusti, kl 10-12 TRACE Arbetsdag, möte
27 augusti, kl 12-13, Svend Pedersen-rummet Disputerade  
28 augusti TRACE Arbetsdag
10 september, kl 10-12, P465 SoCaMe  
10 september, kl 13-15-14.30, E276 och zoom MERS Paola Valero
24 september, kl 12-13, P464 Disputerade  
24 september, kl 13.15-14.30, P464 MaRCU  
21-25 september TRACE Skrivarvecka
8 oktober, kl 13-15-14.30, via zoom MERS Jonas Jäder - A task to teach - On mathematical tasks as a resource for learning
6-9 oktober TRACE Skrivarvecka
16 oktober, kl 13-15 TRACE Arbetsdag, möte
22 oktober, kl 12-13, Svend Pedersen-rummet Disputerade  
22 oktober, kl 13.15-14.30, P464 MaRCU  
5 november, kl 10-12, P465 SoCaMe  
5 november, kl 13.15-14.30, via zoom MERS

Samuel Sollerman; Matematiska resonemang i internationella studier

9-13 november TRACE Skrivarvecka

12 november,
kl 13.15-14.30, P464

MaRCU

 

19 november,
kl 12-13, P464
Disputerade  
3 december, kl 10-12, P465 SoCaMe  
3 december, kl 13.15-14.30, via zoom MERS Malin Norberg; Från design till meningsskapande

10 december, kl 13.15-14.30, P464

MaRCU  
11 december, kl 13-15 TRACE Arbetsdag, möte
17 december, kl 12-13, P464 Disputerade  
18 december TRACE

Arbetsdag

     

Kontakt

Anna Pansell
anna.pansell@mnd.su.se

Kerstin Pettersson
kerstin.pettersson@mnd.su.se