Forskarseminarier

Matematikdidaktiska forskarseminarier

Seminarieserien i matematikämnets didaktik innefattar öppna högre seminarier MERS där inbjudna talare från MND eller gäster från andra institutioner/universitet presenterar och diskuterar aktuell forskning; seminarier med olika forskningsgrupper; och interna möten med gruppen disputerade för diskussioner om forskarutbildning och forskning.

The series of research seminars at the section of mathematics education at MND is composed of open research seminar MERS to which invited speakers from inside and outside MND present and discuss current research work; research interest group meetings; and research staff meetings which is our permanent internal forum for discussion of research and education issues.

MERS

Mathematics Education Research Seminar, Högre seminarium i matematikämnets didaktik, öppet seminarium för alla intresserade.

Kontaktperson: Anna Pansell, anna.pansell@mnd.su.se

Gruppen av disputerade

Möte för lektorer, docenter och professorer.

Forskningsgrupper

LUGN
Lärar-Utbildnings-GruppeN
(or The Teacher Education Assemblage, TEA)
Kontaktperson: Iben Christiansen

MaRCU

Mathematical Reasoning and Conceptual Understanding
Kontaktperson: Lovisa Sumpter

PRIM-gruppen

Forsknings- och provutvecklingsgrupp
Kontaktperson: Samuel Sollerman

SoCaMe

Social and Critical aspects of Mathematics education
Kontaktperson: Paola Valero

Matematikdidaktiska forskarseminarier, VT 2021

 

Datum och tid Grupp Innehåll

28 januari, 13:15-14:30

MaRCU  

4 februari, 12:00-13:00

Disputerade  
5 februari TRACE Arbetsdag

11 februari, 10:00-12:00

SoCaMe

 
11 februari,13:15-14:30 MERS Kerstin Pettersson: Threshold concepts – portals to new ways of thinking about mathematical areas
16–19 februari TRACE Skrivvecka

4 mars, 12:00-13:00

Disputerade  

11 mars, 13:15-14:30

MaRCU  

18 mars, 10:00-12:00

SoCaMe  

18 mars, 13.15-14.30
zoom:  https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62537623139

MERS Melissa Valeska Andrade Molina: The desire for social justice and the irony of educational policies

1 april, 12:00-13:00

Disputerade  

15 april 13:15-14:30

MaRCU  
16 april TRACE Arbetsdag
22 april, 10:00-12:00 SoCaMe  

22 april, 13:15-14:30
zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69800277542

MERS Despina Potari

6 maj, 12:00-13:00

Disputerade  
6 maj, 13:15-14:30 MaRCU  

3 juni, 10:00-12:00

SoCaMe  

3 juni, 12:00-13:00

Disputerade  
3 juni, 13.15-14.30
zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69566333638
MERS Helena Roos
28 juni - 2 juli TRACE Skrivvecka

Kontakt

Anna Pansell
anna.pansell@mnd.su.se