Foto: Anna Löwenhielm/FoNS
Foto: Anna Löwenhielm/FoNS

FoNS innebär att kunna räkna systematiskt och med det menar vi att kunna talraden (Berch, 2005; Clarke & Shinn, 2004; Gersten et al., 2005; Griffin, 2004; Van de Rijt et al., 1999) och därmed ha en förståelse för räkneordens ordning (Ivrendi, 2011; Jordan et al., 2006; LeFevre et al., 2006; Malofeeva et al., 2004; Van Luit & Schopman, 2000). Det inbegriper att kunna ramsräkna upp till tjugo och tillbaka samt att kunna ramsräkna uppåt och nedåt från en given startpunkt (Jordan & Levine, 2009; Lipton & Spelke, 2005), med kunskap om att varje tal har en fast plats i ordningen av alla tal (Griffin, 2004). Förmågan att räkna stödjer aritmetisk kunskap i allmänhet (Gersten et al., 2005; Passolunghi et al., 2007; Stock et al., 2010) och kunskaper i huvudräkning i synnerhet (Lyons & Beilock, 2011).

 

Referenser:

Berch, D. (2005). Making sense of number sense. Journal of Learning Disabilities, 38(4), 333-339.

Clarke, B., & Shinn, M. (2004). A preliminary investigation into the identification and development of early mathematics curriculum-based measurement. School Psychology Review, 33(2), 234-248.

Gersten, R., Jordan, N., & Flojo, J. (2005). Early identification and interventions for students with mathematics difficulties. Journal of Learning Disabilities, 38(4), 293-304.

Griffin, S. (2004). Building number sense with Number Worlds: A mathematics program for young children. Early Childhood Research Quarterly, 19(1), 173-180.

Ivrendi, A. (2011). Influence of self-regulation on the development of children’s number sense. Early Childhood Education Journal, 39(4), 239-247.

Jordan, N.., & Levine, S. (2009). Socioeconomic variation, number competence, and mathematics learning difficulties in young children. Developmental Disabilities Research Reviews, 15(1), 60-68.

Jordan, N., Kaplan, D., Nabors Oláh, L., & Locuniak, M. (2006). Number sense growth in kindergarten: A longitudinal investigation of children at risk for mathematics difficulties. Child Development, 77(1), 153-175.

LeFevre, J.-A., Smith-Chant, B., Fast, L., Skwarchuk, S.-L., Sargla, E., Arnup, J. et al. (2006). What counts as knowing? The development of conceptual and procedural knowledge of counting from kindergarten through Grade 2. Journal of Experimental Child Psychology, 93(4), 285-303.

Lipton, J., & Spelke, E. (2005). Preschool children's mapping of number words to nonsymbolic numerosities. Child Development, 76(5), 978-988.

Lyons, I., & Beilock, S. (2011). Numerical ordering ability mediates the relation between number-sense and arithmetic competence. Cognition, 121(2), 256-261.

Malofeeva, E., Day, J., Saco, X., Young, L., & Ciancio, D. (2004). Construction and evaluation of a number sense test with Head Start children. Journal of Educational Psychology, 96(4), 648-659.

Passolunghi, M., Vercelloni, B., & Schadee, H. (2007). The precursors of mathematics learning: Working memory, phonological ability and numerical competence. Cognitive Development, 22(2), 165-184.

Stock, P., Desoete, A., & Roeyers, H. (2010). Detecting children with arithmetic disabilities from kindergarten: Evidence from a 3-year longitudinal study on the role of preparatory arithmetic abilities. Journal of Learning Disabilities, 43(3), 250-268.

Van de Rijt, B., Van Luit, J., & Pennings, A. (1999). The construction of the Utrecht early mathematical competence scale. Educational and Psychological Measurement, 59(2), 289-309.

Van Luit, J., & Schopman, E. (2000). Improving early numeracy of young children with special educational needs. Remedial and Special Education, 21(1), 27-40.