FoNS innebär en förståelse för att tal kan uttryckas med olika representationsformer (Ivrendi, 2011; Jordan et al., 2007; Yang & Li, 2008) och att dessa ”fungerar som olika referenspunkter” (Van Nes & Van Eerde 2010, s.146, här i översättning). Ju bättre en elev exempelvis förstår tallinjen, desto mer framgångsrik blir eleven senare inom aritmetik (Siegler & Booth, 2004; Booth & Siegler, 2008).

Foto: Anna Löwenhielm/FoNS
Foto: Anna Löwenhielm/FoNS

Ju bättre ett barn förstår omgruppering och uppdelning av tal som olika representationer, desto bättre utvecklas förståelsen för numeriska strukturer (Thomas et al., 2002) och den aritmetiska förmågan (Hunting, 2003). Ju säkrare en elev är när det gäller att använda sina fingrar för att räkna och utföra tidig aritmetik, en förmåga som med framgång kan undervisas (Gracia-Bafalluy & Noël, 2008), desto mer matematiskt kompetent är eleven i senare ålder (Fayol et al., 1998; Jordan et al., 1992; Noël, 2005). Det har dessutom visat sig att det finns ett positivt samband mellan ökad socioekonomisk status och användningen av strategier för fingerräkning, något som indikerar ett behov av riktade insatser som ger alla barn möjligheter att utveckla effektiva sådana strategier (Jordan et al., 1992; Levine et al., 1992). Användningen av laborativt material, såsom byggbara kuber, underlättar räknandet och gör det möjligt att upptäcka misstag (Van Nes & Van Eerde, 2010). Med andra ord, ju bättre kopplingar ett barn kan göra mellan olika representationsformer, desto bättre förutsättningar har det att kunna bli framgångsrikt inom aritmetik (Mundy & Gilmore, 2009; Richardson, 2004; Van Nes & De Lange, 2007; Van Nes & Van Eerde, 2010).

 

Referenser:

Booth, J., & Siegler, R. (2008). Numerical magnitude representations influence arithmetic learning. Child Development, 79(4), 1016-1031.

Fayol, M., Barrouillet, P., & Marinthe, C. (1998). Predicting arithmetical achievement from neuro-psychological performance: a longitudinal study. Cognition, 68(2), B63-B70.

Gracia-Bafalluy, M., & Noël, M.-P. (2008). Does finger training increase young children's numerical performance? Cortex, 44(4), 368-375.

Hunting, R. (2003). Part-whole number knowledge in preschool children. The Journal of Mathematical Behavior, 22(3), 217-235.

Ivrendi, A. (2011). Influence of self-regulation on the development of children’s number sense. Early Childhood Education Journal, 39(4), 239-247.

Jordan, N., Huttenlocher, J., & Levine, S. (1992). Differential calculation abilities in young children from middle- and low-income families. Developmental Psychology, 28(4), 644-653.

Jordan, N., Kaplan, D., Locuniak, M., & Ramineni, C. (2007). Predicting first-grade math achievement from developmental number sense trajectories. Learning Disabilities Research & Practice, 22(1), 36-46.

Levine, S., Jordan, N., & Huttenlocher, J. (1992). Development of calculation abilities in young children. Journal of Experimental Child Psychology, 53(1), 72-103.

Mundy, E., & Gilmore, C. (2009). Children's mapping between symbolic and nonsymbolic representations of number. Journal of Experimental Child Psychology, 103(4), 490-502.

Noël, M.-P. (2005). Finger gnosia: A predictor of numerical abilities in children? Child Neuropsychology, 11(5), 413-430.

Richardson, K. (2004). Making sense. In D. Clements & J. Sarama (Eds.), Engaging young children in mathematics: Standards for early childhood mathematics (pp. 321-324). Mahwah: Erlbaum.

Siegler, R., & Booth, J. (2004). Development of numerical estimation in young children. Child Development, 75(2), 428-444.

Thomas, N., Mulligan, J., & Goldin, G. (2002). Children's representation and structural development of the counting sequence 1-100. The Journal of Mathematical Behavior, 21(1), 117-133.

Van Nes, F., & De Lange, J. (2007). Mathematics education and neurosciences: Relating spatial structures to the development of spatial sense and number sense. The Montana Mathematics Enthusiast, 2(4), 210–229.

Van Nes, F., & Van Eerde, D. (2010). Spatial structuring and the development of number sense: A case study of young children working with blocks. The Journal of Mathematical Behavior, 29(2), 145-159.

Yang, D.-C., & Li, M.-N. (2008). An investigation of 3rd-grade Taiwanese students' performance in number sense. Educational Studies, 34(5), 443 - 455.