FoNS-teamet

FoNS-teamet

Paul Andrews

Projektansvarig

Paul Andrews

paul.andrews@mnd.su.se
Profilsida

Judy Sayers

Forskningsledare

Judy M. Sayers

judy.sayers@mnd.su.se
Profilsida

Jöran Petersson

Universiterslektor/forskare
Jöran Petersson
08–1207 6502
joran.petersson@mnd.su.se

Profilsida

Eva Rosenqvist fotografi

Adjunkt

Eva Rosenqvist

08-120 765 92

eva.rosenqvist@mnd.su.se

Profilsida

FoNS-teamets samarbetspartners

FoNS medlem till och med februari 2017

Anna Löwenhielm

08–1207 6019
anna.lowenhielm@mnd.su.se

 

FoNS medlem till och med december 2017

Gosia Marschall

+44 7921 54 22 01
gosia.marschall@mnd.su.se

Kontaktinformation, FoNS

Projektansvarig
Paul Andrews
paul.andrews@mnd.su.se

Forskningsledare
Judy Sayers
judy.sayers@mnd.su.se

Universiterslektor/Postdoktor
Jöran Petersson
08–1207 6502
joran.petersson@mnd.su.se

 

PÅGÅENDE AKTIVITETER I PROJEKTET

Sedan hösten 2018 har FoNS-teamet genomfört analyser av lärarintervjuer från Sverige och England. En första artikel har publicerats i "Early Child Development and Care" (se FoNS publikationslita) och ytterligare resultat kommer att presenteras i ett flertal publikationer.

FoNS-teamet har också analyserat svenska och engelska matematikläroböcker med avseende på FoNS-ramverket och författar just nu en serie artiklar och konferensbidrag om dessa resultat.

Våren 2019 intervjuade FoNS-teamet föräldrar/vårdnadshavare till förstaklassare i Sverige. Ett stort tack till alla er informanter! Vi har transkriberat intervjuerna och hösten 2019 börjar vi analysera intervjuerna.