FoNS-teamet

FoNS-teamet

Paul Andrews

Projektansvarig

Paul Andrews

paul.andrews@mnd.su.se
Profilsida

Judy Sayers

Forskningsledare

Judy M. Sayers

Profilsida

Jöran Petersson

Universiterslektor/forskare
Jöran Petersson
+46(0)73-694 1086
joran.petersson@mau.se

Profilsida

Eva Rosenqvist fotografi

Adjunkt

Eva Rosenqvist

08-120 765 92

eva.rosenqvist@mnd.su.se

Profilsida

FoNS-teamets samarbetspartners

FoNS medlem till och med februari 2017

Anna Löwenhielm

08–1207 6019
anna.lowenhielm@mnd.su.se

 

FoNS medlem till och med december 2017

Gosia Marschall

+44 7921 54 22 01
gosia.marschall@mnd.su.se

Kontaktinformation, FoNS

Projektansvarig
Paul Andrews
paul.andrews@mnd.su.se

Forskningsledare
Judy Sayers

Forskare/Researcher
Jöran Petersson
+46(0)73-694 1086
joran.petersson@mau.se

 

PÅGÅENDE AKTIVITETER I PROJEKTET

Våren 2019 intervjuade FoNS-teamet föräldrar/vårdnadshavare till förstaklassare i Sverige. Ett stort tack till alla er informanter! Sommaren 2019 transkriberade vi dem och hösten 2019 började vi analysera intervjuerna. Nu, hösten 2020 skriver vi en tidskriftsartikel om dessa resultat. Vi skulle också ha presenterat ett konferensbidrag våren 2020, men konferensen är framflyttad till våren 2021.

FoNS-teamet har också analyserat svenska och engelska matematikläroböcker med avseende på FoNS-ramverket. Detta arbete drev oss till att hämta inspiration från tidsserieanalys för att utveckla helt nya metoder för att analysera resultaten. Se vår publikationslista om "textbooks" där det nu finns både empiriska och metodutvecklande publikationer om läroboksanalys. Fler artiklar är på gång.

Sedan hösten 2018 har FoNS-teamet genomfört analyser av lärarintervjuer från Sverige och England. Analyserna tar förstås tid och den första artikeln publicerades 2019 i "Early Child Development and Care" och den senaste 2020 i "Education review" (se FoNS publikationslita).