Nyhetslistan

Svenska lärares syn på läxor i matematik

På Madif11 (MatematikDidaktiska Forskningsseminariet i Karlstad 2018) presenterade FoNS-teamet en studie av hur lärare ser på sin och föräldrars roll vad det gäller matematikläxor. Internationellt och även i Sverige motiverar lärare ofta läxor med övning, goda studievanor, lärares kommunikation till föräldrar m.m., men ett specifikt svenskt bidrag är att lärarna använder jämlikhet som argument både för och emot läxor. Lärare som ger läxor motiverar dem med jämlikhet - att hinna ifatt eller få extra stöd (kompensera) och även lärare som inte ger läxor motiverar sin ståndpunkt med jämlikhet - eleverna har inte samma möjlighet att få hjälp hemma med sin läxa.

Första delen i projektets intervjustudie är nu genomförd

FoNS-teamet vill tacka alla de lärare i Sverige och England som har deltagit i projektets första delstudie och som generöst delat med sig av sin tid och professionella inställning till yrket. Dessa bidrag ger oss värdefull kunskap om hur lärare ser på undervisning och lärande i matematik i allmänhet och FoNS i synnerhet.

Kontaktinformation, FoNS

Projektansvarig
Paul Andrews
paul.andrews@mnd.su.se

Forskningsledare
Judy Sayers

Forskare/Researcher
Jöran Petersson
+46(0)73-694 1086
joran.petersson@mau.se