Foto: Anna Löwenhielm/FoNS
Foto: Anna Löwenhielm/FoNS

Varför taluppfattning?

Det finns en internationell konsensus om att svagt utvecklad taluppfattning ligger till grund för senare matematiska misslyckanden. Dessutom riskerar barn, som börjar skolan med svagt utvecklad taluppfattning att förbli lågpresterande under hela skolgången. Forskning visar dock att detta kan förebyggas med lämpliga åtgärder.

Läs mer: Varför taluppfattning?

Definitionsförvirring

Begreppet taluppfattning är allestädes närvarande i forskningslitteraturen. Däremot används begreppet på olika sätt i olika forskningsområden, vilket är problematiskt. Vårt syfte är att klargöra ett sätt att beskriva taluppfattning på ett sätt som är användbart för lärare, forskare och beslutsfattare. Vårt mål är att beskriva de centrala kompetenser i taluppfattning, som elever i årskurs 1 behöver undervisning om för att bli framgångsrika i sitt matematiklärande.

Läs mer: Definitionsförvirring

Tre former av taluppfattning

Vår litteraturgenomgång identifierade tre relaterade men fundamentalt olika beskrivningar av taluppfattning. För enkelhetens skull kallar vi dessa förspråklig taluppfattning, grundläggande taluppfattning och funktionell taluppfattning. Här sammanfattar vi den första och den tredje av dessa former av taluppfattning innan vi presenterar vår systematiska översyn av den andra formen.

Läs mer: Tre former av taluppfattning