Trace

Att spåra matematiklärarutbildningen i praktiken

Denna studie syftar till att öka kunskapen om blivande- och nyutexaminerade lärares lärande, om deras deltagande i skolpraktiker och hur de utvecklar en läraridentitet. Vidare lägger vi stort fokus på hur innehållet i och erfarenheter från lärarutbildningen re-kontextualiseras av blivande- och nyutexaminerade lärare.

Kontakt

Iben Maj Christiansen
08-12076637

Iben.christiansen@mnd.su.se

Kicki Skog
0763272991

Kicki.skog@mnd.su.se

Annica Andersson
040-6658399

Annica.andersson@mau.se

Trace in English