Trace

Att spåra matematiklärarutbildningen i praktiken

Denna studie syftar till att öka kunskapen om blivande- och nyutexaminerade lärares lärande, om deras deltagande i skolpraktiker och hur de utvecklar en läraridentitet. Vidare lägger vi stort fokus på hur innehållet i och erfarenheter från lärarutbildningen re-kontextualiseras av blivande- och nyutexaminerade lärare.

Publikationer

Christiansen, I. M., Österling, L., & Skog, K. (2019). Images of the desired teacher in practicum observation protocols. Research Papers in Education, 1-22.

Professor Claudia Corriveau är varmt välkommen som gästprofessor i projektet. 

Kontakt

Iben Maj Christiansen
+46 812076637

Iben.christiansen@mnd.su.se

Kicki Skog
+46 763272991

Kicki.skog@mnd.su.se

Annica Andersson

+47 35575393 eller  +46 730742217

annica.andersson@usn.no

Trace in English