Naturvetenskapsämnenas didaktik

Bild

Forskarna inom naturvetenskapsämnenas didaktik är involverade i alla nivåer av utbildningssystemet och samhället i stort. Av central vikt är forskning på läroplanen och klassrumsinteraktioner. Analyser används för att modellera interaktioner konceptuellt i sätt som kan stödja lärares beslutsfattande rörande innehåll och metoder.

Forskningen spänner från studier av utbildning rörande hållbar utveckling i förskolan samt lärande vid extramurala lärarmiljöer såsom museer till lärande i flerspråkiga miljöer.

Boken

Nyutkommen bok - utmanar företeelser inom det naturvetenskapliga undervisningsfältet

Den rykande färska boken "Cultural, social and political perspectives in Science education – a Nordic view" har skrivits med syftet att problematisera och utmana tillvägagångssätten i forskning, undervisning och lärande inom det naturvetenskapliga undervisningsfältet.

Sjöhistoriska

Samarbete med Sjöhistoriska museet

Projekt ”Verktyg för museipedagogers professionsutveckling” som leds av Jesús Piqueras universitetslektor vid MND, har i samarbete med Sjöhistoriska museet utvecklat och testat ett skolprogram ”Hur kan museets samlingar stimulera till språkundervisning?”

Kontakt

Ämnesansvarig
Naturvetenskapsämnenas didaktik
Professor Per-Olof Wickman
E-post: per-olof.wickman@mnd.su.se

Studierektor forskarutbildningen
Eva Norén
E-post: eva.noren@mnd.su.se

Forskarskolor