Karim Hamza, universitetslektor
Karim Hamza, universitetslektor

Det är en utmaning att undervisa naturvetenskap genom socio-vetenskapliga dilemman på ett sådant sätt att eleverna lär sig såväl det naturvetenskapliga ämnesinnehållet som hur det kan samspela med andra aspekter för att ta ställning i samhälleliga frågor, säger Karim. I det här projektet tar vi fasta på att socio-vetenskapliga dilemman är nära kopplade till frågor om risker i samhället, som t.ex. strålning, bioteknik och olika miljöproblem. Syftet är att utveckla och validera didaktiska modeller där just frågor om risker och riskbedömning kan användas som stöd för att integrera ämnesstoff och värden i elevernas resonemang.

Vi genomför projektet i två gymnasieskolor, Blackebergs gymnasium och Tumba gymnasium, och det omfattar ämnena biologi, fysik, kemi och naturkunskap. Vi integrerar resultaten från två skolor och fyra olika ämnen, och under projektets gång får de didaktiska modellerna på så vis successivt ökande generalitet och funktionalitet för lärares undervisningspraktik.

Vi är en redan väl sammansvetsad grupp av forskare och lärare från det snart avslutade RiskEdu-projektet (vilket finansieras av Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond) berättar Karim och fortsätter: Det är väldigt roligt att vi nu, tack vare medlen från Skolforskningsinstitutet, får möjlighet att ta resultaten från det projektet vidare och utveckla didaktiska modeller som kan användas av lärare för att få ”fakta och värden” att samverka bättre i naturvetenskapsundervisningen.

Övriga medverkande i projektet är:

  • Leena Arvanitis, lektor vid Blackebergs gymnasium
  • Margareta Enghag, universitetslektor vid MND, SU
  • Karin Haglund, förstelärare vid Tumba gymnasium
  • Iann Lundegård, docent vid MND, SU
  • Linda Schenk, docent vid Institutionen för filosofi och historia, KTH
  • Andrzej Wojcik, professor vid Institutionen för Molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, SU

Läs mer om projektet

 

Finansierade forskningsprojekt 2017

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja fem skolforskningsprojekt bidrag om sammantaget drygt 20 miljoner kronor över en period på tre år. Vid årets utlysning inkom 94 ansökningar från 21 lärosäten som tillsammans har upprättat samarbete med 236 skolor.