Andrée, Maria

Publikationer Maria Andrée

Författare Titel År
Jens Anker-Hansen, Maria Andrée
In Pursuit of Authenticity in Science Education 2019
Jens Anker-Hansen, Maria Andrée
Using and rejecting peer feedback in the science classroom : a study of students' negotiations on how to use peer feedback when designing experiments 2019
Maria Andrée, Lena Hansson, Malin Ideland
Political Rationalities in Science Education : A Case Study of Teaching Materials Provided by External Actors 2018
Cecilia Bergvall, Malin Lavett-Lagerström, Maria Andrée
Elevers förmåga att planera undersökningar – en kritisk granskning av stödmaterial för bedömning i NO åk 1-6 2018
Kerstin Danckwardt-Lillieström, Maria Andrée, Margareta Enghag
Creative drama in chemistry education : a social semiotic approach 2018
Inger Eriksson, Maria Andrée
Teachers as lesson and learning study researchers – establishing a research environment 2019
Maria Andrée, Per-Olof Wickman, Lotta Lager-Nyqvist
Remembering as Instructional Work in the Science Classroom 2017
Ann Ulfves, Birgit Fahrman, Maria Andrée
Om utveckling av elevers förmåga att resonera om friktion i de tidiga skolåren 2017
Jonna Wiblom, Carl-Johan Rundgren, Maria Andrée
Developing Students’ Critical Reasoning About Online Health Information‬ : a Capabilities Approach‬ 2018
Eva Björkholm, Maria Andrée, Ingrid Carlgren
Exploring technical knowledge in the primary technology classroom 2016
Maria Andrée
Borders/Border Crossing 2015
Maria Andrée, Lena Hansson
Problematizing industrial engagement in STEM-initiatives 2016
Maria Andrée, Lena Hansson
Recruiting the next generation scientists and industrial engineers : How industrial actors engage in and motivate engagement in STEM initiative. 2016
Jens Anker-Hansen, Maria Andrée
Affordances and Constraints of Using the Socio-Political Debate for Authentic Summative Assessment 2015
Maria Andrée
Biotechnology education as social and cultural production/reproduction of the biotechnology community 2015
Maria Andrée, Lena Hansson
Recruitment Campaigns as a Tool for Social and Cultural Reproduction of Scientific Communities : A case study on how scientists invite young people to science 2014
Maria Andrée, Per-Olof Wickman
Remembering as access points for scientific literacy 2014
Maria Andrée, Iann Lundegård
Scientific literacy som argumentation och kritik 2014
Maria Andrée, Lotta Lager-Nyqvist
Spontaneous Play and Imagination in Everyday Science Classroom Practice 2012
Maria Andrée, Lena Hansson
Marketing the ‘Broad Line’ : Invitations to STEM education in a Swedish recruitment campaign 2012
Maria Andrée
Vardagsanknytning som pedagogiskt redskap 2012
Malin Ideland, Maria Andrée, Auli Arvola-Orlander,
et al.
Who fits into the science classroom? : Critical perspectives on pedagogical models in science education. 2012
Maria Andrée, Iann Lundegård
Argumentation and Critique in Science Citizenship Education and Scientific Literacy : Symposium on Literacy and Didactics: Perspectives, Practices and Consequences I 2012
Maria Andrée, Iann Lundegård
Who is the democratic citizen? 2012
Maria Andrée
Developing Inquiry Literacy : Exploring Conditions for Students’ Learning about Inquiry in Primary School from a CHAT Perspective 2012
Maria Andrée, Lotta Lager-Nyqvist, Per-Olof Wickman
Play with Science in Inquiry Based Science Education 2012
Maria Andrée
Altering conditions for student participation and motive development in school science: learning from Helena’s mistake 2011
Maria Andrée, Lotta Lager-Nyqvist
'What do you know about fat?' Drawing on diverse funds of knowledge in inquiry based science education 2012
Maria Andrée, Lotta Lager-Nyqvist, Per-Olof Wickman
Play with Science in Inquiry Based Science Education 2011
Maria Andrée, Lena Hansson
Fler ungdomar till naturvetenskapliga utbildningar? Om rekryteringsförsök, kunskapsemfaser och identitet. 2011
Maria Andrée, Lotta Lager-Nyqvist
Vad vi vet om fett – en studie av att ta elevers erfarenheter som utgångs-punkt för NO-undervisning. 2011
Maria Andrée
Levda läroplaner i individorganiserad NO-undervisning 2011
Maria Andrée
Student participation and motive development in school science: The case of Helena’s mistaken acid. 2011
Maria Andrée, Lotta Lager Nyqvist, Per-Olof Wickman
Students' Ways of Using Prior Experience in Inquiry Based Science Education – the case of NTA 2011
Maria Andrée
Några nya avhandlingar 2010
Maria Andrée
Recension: Elftström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée: Barn och naturvetenskap - upptäcka, utforska, lära 2010
Maria Andrée
Ny forskning om naturvetenskapens och teknikens didaktik 2010

En klass för sig : Om forskning och forskarutbildning vid Lärarhögskolan i Stockholm 2010
Maria Andrée
Formation of students’ investigative expertise in the school science laboratory – a study of practical work in lower secondary school 2010
Maria Andrée
Bodily formation of students in the school science laboratory 2009
Maria Andrée
Motsträviga medverkande och orädda genier : Om elevers deltagande och delaktighet i grundskolans NO-undervisning 2010
Maria Andrée
Ways of using "everyday-life" in the science classroom 2009
Jens Anker-Hansen, Maria Andrée
In Pursuit of Authenticity in Assessment of Scientific Literacy 2015
Jens Anker-Hansen, Maria Andrée
Using and Rejecting Peer Feedback in the Science Classroom : A Study of Students’ Negotiations on How to Use Peer Feedback When Designing Experiments 2015
Jens Anker-Hansen, Maria Andrée
Challenging and Expanding Science Teachers’ Assessment Repertoires Through Social Moderation 2015

Kontakt

Maria Andrée
Docent
E-post: maria.andree@mnd.su.se
Telefon: 08‑1207 6594
 

Profilsida