Till seminarierna bjuds internationella forskare inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik in. Forskaren håller en forskningspresentation och det finns sedan möjlighet till ett efterföljande, mer informellt, samtal.

Om du vill att vi ordnar ett seminarium inom SAMTAL@SU vid din institution, så kontakta John Airey, john.airey@mnd.su.se. Vi ser fram emot att få arrangera seminariet!
Läs mer om SAMTAL@SU på vår engelska sida, där presenteras också kommande seminarier: