Beslut om antagning

Antagning till utbildning på forskarnivå som leder till doktorsexamen beslutas av institutionsstyrelsen. Antagning till utbildning på forskarnivå som leder till licentiatexamen beslutas av sektionsdekanus. Enligt universitetets antagningsordning ska antagning till utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet i huvudsak ske till utbildning som avslutas med doktorsexamen.

För mer information kontakta institutionens studierektor för utbildning på forskarnivå: Eva Norén - forskarutbildning@mnd.su.se.

Behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som har godkänt resultat på kurser om minst 240 högskolepoäng, varav 60 på avancerad nivå. Den som före den 1 juli 2007 uppfyllde kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildningen skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av juni 2015.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematikämnets eller naturvetenskapsämnenas didaktik med inriktning mot förskolans/skolans matematik eller naturvetenskap krävs att den sökande ska ha genomgått lärarutbildning med inriktning mot matematik eller ett naturvetenskapligt område samt har godkända kurser motsvarande 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom området matematikämnets eller naturvetenskapsämnenas didaktik inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematikämnets eller naturvetenskapsämnenas didaktik med inriktning mot matematik eller något av den naturvetenskapliga fakultetens ämnesområden, biologi, fysik, geovetenskap eller kemi krävs att den sökande inom grundutbildningen har godkänt resultat på kurser om minst 90 högskolepoäng på grundläggande nivå i matematik eller 180 högskolepoäng på grundläggande nivå i något naturvetenskapligt ämnesområde inklusive ett examensarbete om 15 hp, samt 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom matematikämnets eller området naturvetenskapsämnenas didaktik inklusive ett examensarbete om 15 hp

För mer information kontakta institutionens studierektor för utbildning på forskarnivå: Eva Norén - forskarutbildning@mnd.su.se.